Loading...
 

Psalm 94

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 94: Rechter van de aarde

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God van vergelding, God maak Je kenbaar.
Treed op, rechter van de aarde, geef grootsprekers wat ze verdienen.
Hoelang nog, God, mogen ze triomferen, het hoogste woord voeren?
En mogen onrechtvaardigen opscheppen over wat ze deden?

Ze vertrappen jouw volk, God, verdrukken jouw eigendom.
Ze doden weduwen en vreemdelingen, vermoorden wezen.
Ze denken: 'Dat ziet God niet!
De God van Jakob zal het niet merken.'

Denk toch na, keikoppen in Israël, onnozelaars.
Wanneer worden jullie wijzer?
Hij die ons oren gaf, waarom zou Hij zelf niet horen?
Hij die onze ogen heeft gevormd, waarom zou Hij zelf niet zien?

Hij die volken leidt en leert,
waarom zou Hij niet straffen?
God kent de mensen.
Niets meer dan een ademzucht zijn ze.

Gelukkig de mens die Jij leidt, God,
De mens die Jij onderwijst uit jouw wet.
Zo vindt hij rust in kwade dagen,
terwijl voor de bozen een kuil wordt gegraven!

Neen, God laat zijn volk niet los,
nooit zal Hij zijn erfdeel prijsgeven.
Als het recht weer eerlijk wordt,
dan sluit al wie oprecht is van hart zich aan.

Wie trad voor mij op tegen hun laagheid?
Wie stond pal voor mij tegen hun onrecht?
Had God mij niet geholpen,
dan woonde mijn ziel in de stilte van het graf.

Toen ik dacht: 'Mijn voet vindt geen steun',
hield jouw goedheid mij recht, God.
Toen talloze zorgen mij overrompelden,
werd ik door Jou getroost.

Ben Jij een bondgenoot van ontrouwe rechters,
die het leed dat gedaan werd, recht noemen?
Rechters die rechtvaardigen doden
en onschuldig bloed laten vloeien bij een vonnis.

Voor mij is God een burcht, Hij is mijn rots en mijn toevlucht.
Hij geeft wie schuldig is het loon dat zij verdienen,
Hij vernietigt hen omwille van het kwaad dat ze deden.
Onze God vernietigt hen voorgoed.Stilstaan bij …

Rechter van de aarde
Dit is een aspect van het koningschap van God.

Stilte
Deze stilte verwijst naar de dood. Het dodenrijk heet ‘oord van de stilte’.

Rots
God wordt ‘rots’ genoemd, omdat Hij letterlijk op de (tempel)berg woont en figuurlijk veilige grond is voor wie in Hem gelooft. Het tegenstelde van moeras en drijfzand waarin een mens niet staande kan blijven.

Bij de tekst

Inhoud

De psalmist klaagt die mensen aan die denken dat ze alleen voor eigen voordeel kunnen leven.
God zoekt mensen die recht doen.Koningspalm

Psalm 94 is een koningspsalm, waarin God erkend wordt als heerser, koning van de aarde. Eén aspect van dit koningschap is: als rechter optreden.