Loading...
 

Psalm 94

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 94: Rechter van de aarde

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. XXX)

Heer, u straft mensen die kwaad doen,
u straft ze allemaal.
Laat ook nu zien hoe machtig u bent!
U bent toch de rechter van de hele aarde?
Straf die onderdrukkers,
geef hun de straf die ze verdienen.

Laat slechte mensen niet langer juichen, Heer,
laat ze zwijgen!
Ze hebben altijd een grote mond,
ze scheppen op over hun misdaden.

Heer, ze onderdrukken uw volk,
uw eigen volk vertrappen ze.
Ze doden weduwen en vreemdelingen,
ze vermoorden kinderen zonder vader.

Ze zeggen: ‘De Heer ziet het niet,
de God van Jakob merkt toch niets.’


Maar denk eens na, domme mensen.
Word toch eens wijs en verstandig!
De Heer heeft onze oren gemaakt.
Dan kan hij toch zelf ook horen?
De Heer heeft onze ogen gemaakt.
Dan kan hij toch zelf ook zien?

Hij leidt de volken, hij waarschuwt ze.
Dan kan hij ze toch ook straffen?
De Heer kent de plannen van mensen,
hij weet dat die zinloos zijn.


Heer, gelukkig zijn mensen die u leidt,
die van u leren wat uw wil is.
Als er gevaar is, zijn zij veilig,
maar slechte mensen zullen sterven.

Want u laat uw eigen volk niet in de steek, Heer,
u laat ze nooit alleen.
U zorgt dat er weer goede rechters komen.
Dan zullen alle eerlijke mensen blij zijn.

Heer, u helpt mij als mensen mij kwaad doen,
u beschermt me tegen misdadigers.
Als u me niet had geholpen,
dan was ik allang dood geweest.

Steeds als ik geen moed meer had,
hebt u mij vol liefde geholpen.
Als ik bang was en vol zorgen,
hebt u mij getroost en blij gemaakt.


Heer, u bent geen vriend van slechte rechters,
die doen wat volgens de wet niet mag.
Ze beschuldigen eerlijke mensen,
en ze geven onschuldige mensen de doodstraf.

Maar u helpt mij, Heer.
Bij u ben ik veilig,
u bent mijn God.
Mensen die kwaad doen,
krijgen de straf die ze verdienen.
U laat ze voor altijd zwijgen.
U bent de Heer, onze God.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God van vergelding, maak Je kenbaar.
Treed op, Rechter van de aarde, geef grootsprekers wat ze verdienen.
Hoelang nog, God, mogen ze triomferen, het hoogste woord voeren?
En mogen onrechtvaardigen opscheppen over wat ze deden?

Ze vertrappen je volk, God, verdrukken je eigendom.
Ze doden weduwen en vreemdelingen, vermoorden wezen.
Ze denken: 'Dat ziet God niet!
De God van Jakob zal het niet merken.'

Denk toch na, keikoppen in Israël, onnozelaars.
Wanneer worden jullie wijzer?
Hij die ons oren gaf, waarom zou Hij zelf niet horen?
Hij die onze ogen heeft gevormd, waarom zou Hij zelf niet zien?

Hij die volken leidt en leert,
waarom zou Hij niet straffen?
God kent de mensen.
Niets meer dan een ademzucht zijn ze.

Gelukkig de mens die Je leidt, God,
De mens die Je onderwijst uit je wet.
Zo vindt hij rust in kwade dagen,
terwijl voor de bozen een kuil wordt gegraven!

Neen, God laat zijn volk niet los,
nooit geeft Hij zijn erfdeel prijs.
Als het recht weer eerlijk wordt,
dan sluit al wie oprecht is van hart zich aan.

Wie trad voor me op tegen hun laagheid?
Wie stond pal voor me tegen hun onrecht?
Had God me niet geholpen,
dan woonde mijn ziel in de stilte van het graf.

Toen ik dacht: 'Mijn voet vindt geen steun',
hield je goedheid me recht, God.
Toen talloze zorgen me overrompelden,
werd ik door Jou getroost.

Ben Jij een bondgenoot van ontrouwe rechters,
die het leed dat gedaan werd, recht noemen?
Rechters die rechtvaardigen doden
en onschuldig bloed laten vloeien bij een vonnis.

Voor mij is God een burcht, Hij is mijn rots en mijn toevlucht.
Hij geeft wie schuldig is het loon dat ze verdienen,
Hij vernietigt hen omwille van het kwaad dat ze deden.
Onze God vernietigt hen voorgoed.Stilstaan bij …

Rechter van de aarde
Dit is een aspect van het koningschap van God.

Stilte
Deze stilte verwijst naar de dood. Daarom wordt het dodenrijk ook het ‘oord van de stilte’ genoemd.

Rots
God wordt ‘rots’ genoemd, omdat Hij letterlijk op de (tempel)berg woont en figuurlijk veilige grond is voor wie in Hem gelooft. Het tegengestelde van moeras en drijfzand waarin een mens niet staande kan blijven.

Bij de tekst

Inhoud

De psalmist klaagt die mensen aan die denken dat ze alleen voor eigen voordeel kunnen leven.
God zoekt mensen die recht doen.Koningspalm

Psalm 94 is een koningspsalm, waarin God erkend wordt als heerser, koning van de aarde. Eén aspect van dit koningschap is: als rechter optreden.