Loading...
 

Psalm 97

2


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 97: De Heer is koning

De tekst

Dichter bij de tijd

(C. Leterme)

De Heer is koning, juich aarde juich.
Wees blij van oost tot west.

Rondom Hem zijn donkere wolken,
recht en gerechtigheid zijn de basis van zijn troon.
Vuur gaat voor Hem uit,
de vlammen verbranden zijn tegenstanders.

Zijn bliksems verlichten de wereld.
De aarde ziet het en beeft.
Voor de Heer van heel de aarde.
smelten bergen alsof ze van was zijn,

De hemel zegt: ‘God handelt rechtvaardig’,
alle volkeren zien zijn glorie.
Wie beelden vereert en er trots op is, schaamt zich.
Alle goden moeten voor Hem buigen.

Met enthousiasme horen Sion en de steden van Juda:
‘God regeert rechtvaardig.’
Want Gij zijt de Heer, de allerhoogste op aarde,
machtiger dan alle andere goden.

Mijdt het kwade,
wanneer jullie voor de Heer kiezen,
Hij beschermt de mensen die Hem trouw zijn,
Hij bevrijdt hen uit de greep van zijn vijanden.

Het licht schijnt voor wie goed en eerlijk is,
zij zullen vreugde kennen.
Rechtvaardigen, wees vol blijdschap voor de Heer:
loof Hem, want Hij is heilig.Stilstaan bij …

Koning
In de psalmen wordt God regelmatig koning genoemd. Volgens die psalmen woont God in de hemel en overwint Hij al zijn vijanden op aarde en in de hemel. God als koning is ook een rechter: Hij zorgt ervoor dat mensen eerlijk behandeld worden, Hij zorgt voor arme mensen, voor weduwen en wezen.

Wolken, vuur
Beelden die vaak gebruikt worden om over God te spreken of om iets over God te zeggen of duidelijk te maken.

Bij de tekst

Koningspsalm

Psalmen in de Bijbel waarin de koning centraal staat worden koningspsalmen genoemd.
O.a.: psalmen 2, 18, 20, 24, 45, 72, 95, 97.Inhoud

. God is een koning
. De reactie van Jeruzalem en de andere volkeren hierop.
. Opdracht voor de vromenLofpsalm

Lofpsalmen zijn het soort psalmen die het meest voorkomen. Daarin dankt men God en prijst men Hem. Volgens de opschriften werden die psalmen begeleid met allerlei instrumenten, zoals: harpen, trommels en fluiten … Ze maakten deel uit van de cultus in de tempel en werden vaak gezongen door grote groepen Israëlieten die begeleid werden door een voorzanger of koorleider.
Behalve psalmen die voor de hele gemeenschap geschreven zijn, zijn er ook heel persoonlijke lofpsalmen. Die werden vermoedelijk gezongen bij bijzondere dankdiensten.
Bijvoorbeeld: psalm 146.

In de lofpsalmen wordt uitgelegd waarom God geprezen moet worden. Hij wordt geprezen:
• als schepper van hemel en aarde
• als koning van de wereld
• als bevrijder van het volk Israël uit Egypte

Bijbel en kunst

ANONIEM

Psalter Eleonor Van Aquitanie

Psalm 97 in het psalmenboek van Eleonora van Aquitanië (rond 1185)


Suggestie

Jongeren

ONDERZOEKEN

Herinnering aan de Uittocht

In deze psalm komen verschillende motieven terug uit de verhalen over Mozes en God. Psalm 97 vermeldt de uittocht uit Egypte met niet zoveel woorden, toch wordt er in deze psalm naar verwezen.
Bijvoorbeeld:

- vers 1: God als koning
Bij de uittocht uit Egypte zingen Mozes en de Israëlieten: ‘Ik zing voor de Heer! Hij is machtig en sterk. Alle paarden en soldaten heeft hij de zee in gejaagd.’

- verzen 2-3: Wolk en vuur
Om God heen is een donkere wolk, en vuur gaat voor hem uit.
. De wolk doet denken aan de wolk die voor de Israëlieten uit gaat in de woestijn.
. Het vuur herinnert aan de vuurkolom die ’s nachts de Israëlieten de weg wees door de woestijn.

- vers 10: God beschermt zijn volk.
Als God zijn volk bevrijdt uit Egypte, redt Hij hen uit de macht van hun vijanden.

- vers 11: God is heilig
Wanneer Mozes God ontmoette in het brandend braambos, moest hij zijn sandalen uitdoen, want de grond waarop hij stond, was heilig.