Loading...
 

Raaf

Pete Nuij C3NMEtK9fuI Unsplash

Foto van Pete Nuij in Unsplash


…page…

Algemeen

Raaf

De raaf is de grootste vogel uit de familie van de kraaien. Deze roofvogel gaat niet alleen op jacht naar insecten, wormen, maar ook op zoogdieren (hazen) en vogels.
Men vermoedt dat alle zwarte grote vleesetende vogels in de Bijbel raven genoemd worden. Die raven konden niet geofferd of gegeten worden, omdat ze 'onreine' dieren waren.Intelligent

Raven zijn van de meest intelligentste dieren. Ze hebben een heel goed geheugen en kunnen probleemoplossend denken: zo gebruiken ze stokjes om voedsel uit holtes peuteren en kraken ze noten met stenen. Net als papegaaien kunnen ze geluiden uit hun omgeving nadoen.Taal

Stelen als een raaf
Deze uitdrukking wordt gebruikt voor iemand die alles meeneemt wat hij maar krijgen kan.


Zo zwart als een raaf
Omschrijving van een kleur zwart: diepblauw glanzend.


Een witte raaf
Witte raven komen heel uitzonderlijk voor. Door hun bleke kleur (albino) zijn ze gemakkelijke prooien voor andere dieren. Het ontbreken van pigmentlagen in de ogen verhindert ze om goed te zien bij daglicht, waardoor ze moeilijk voedsel kunnen vergaren.
De uitdrukking ‘witte raaf ‘ wordt gebruikt voor iets wat een grote uitzondering is.Symbool

De raaf symboliseert het kwade, de zonde, want hij komt af op aas, pikt anderen de ogen uit.

Bijbel

Oude Testament

Genesis 8, 3-12
Na de zondvloed overleefde alleen Noach, met alles wat bij hem in de ark was.

‘Het water zakte gestadig van de aarde weg. Na honderdvijftig dagen begon het te verminderen. Op de zeventiende dag van de zevende maand kwam de ark op de bergen van Ararat te liggen. Het water nam geleidelijk af tot de tiende maand. Op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na veertig dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht. Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen tot het water op de aarde was opgedroogd. Toen liet hij een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was weggezakt. Maar de duif vond geen plek waar haar pootjes konden rusten en keerde bij hem terug in de ark, want het water bedekte nog heel de aardbodem. Noach stak zijn hand uit, pakte de duif en haalde ze weer bij zich in de ark. Nu wachtte hij nog eens zeven dagen en liet toen opnieuw een duif uit de ark los. Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam, droeg ze een groen olijfblad in de bek. Toen begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn. Hij wachtte nog eens zeven dagen en liet toen opnieuw een duif los, maar die keerde niet meer bij hem terug.’

Lees meerLeviticus 11, 13-15
‘Van de volgende vogels moeten jullie een afschuw hebben; jullie mogen ze daarom niet eten: de arend, de lammergier, de baardgier, de wouw en de verschillende soorten valken, de verschillende soorten raven.’

De Bijbel noemt de raaf een onrein dier, omdat het een roofvogel is.1 Koningen 17, 2-6
‘En het woord van Jahwe kwam tot hem (= Elia): `Vertrek van hier en ga naar het oosten en hou je verborgen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kun je drinken en aan de raven heb Ik bevolen je daar van voedsel te voorzien.' Hij deed wat Jahwe gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek.’

Lees meer
Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Kleuren

Maak een keuze tussen volgende vier tekeningen.

Grote kinderen

INLEVEN

Vier raven op een rij

De kinderen doen eerst de activiteit (zie verder: ‘DOEN – vier raven op een rij’). Vertel daarna over die raven:


De eerste raaf
is de raaf die Noach liet vliegen om te zien of er al leven mogelijk was na de zondvloed.
Lees meer


De tweede raaf
is de raaf die ervoor zorgde dat de profeet Elia te eten kreeg toen hij op de berg Horeb was.
Lees meer


De derde raaf
is de raaf uit de fabel van Aesopus, die door Jean de la Fontaine werd herschreven.
Een bewerking van deze fabel vind je hieronder (‘VERTELLEN – De vos en de raaf’)


De vierde raaf
is een raaf die op bezoek is bij de drie andere raven en wil weten wie ze zijn.
Nodig de kinderen uit om te vertellen wie de andere raven zijn en wat ze nog over hun verhaal weten.

VERTELLEN

De vos en de raaf

(Bewerking: C. Leterme)

Een erg verwaande raaf
zag in het open raam van een huis
een tafel vol heerlijk eten.
Hij vloog ernaar toe,
greep een lekker stuk kaas
en vloog naar een tak in een boom.

Onder de boom stond een vos.
Die had grote honger.
Toen hij de raaf zag
met het lekker stuk kaas in zijn bek,
wilde hij absoluut die kaas hebben.
Daarom glimlachte hij naar de raaf.

‘Wat een prachtige vleugels heb je!
Wat zijn ze mooi en sterk!
En wat een zachte glanzende ogen,
en zo’n lieve blik ...
Op geen enkel van mijn reizen
zag ik ooit zo’n mooie vogel.’

De raaf raakte steeds meer
met zichzelf ingenomen.
Halfluid zei de vos bij zichzelf:
‘Als hij nu nog kon zingen
als een nachtegaal,
dan was hij de mooiste van allemaal.’

Toen wilde de raaf de vos tonen,
dat zijn stem even mooi was als zijn figuur.
Hij opende zijn bek zo ver mogelijk.
‘Kra, Kra, Kra!’ kraste hij,
met het meest afschuwelijke geluid,
dat men ooit hoorde.

Het stuk kaas viel op de grond.
Direct nam de vos het beet en rende weg.
‘Kra, kra, kra! Gemene dief!’ kraste de raaf,
‘Geef mijn kaas terug, kra, kra, kra!’
Maar de vos kwam niet terug,
ondanks zijn mooie woorden.

DOEN

Vier raven op een rij

Maak gebruik van dit werkblad

De kinderen tekenen vier silhouetten over van een raaf in verschillende houdingen op zwart tekenpapier. Ze gebruiken hiervoor eventueel een wit tekenpotlood.
Ze schikken de vier raven op een tak op onderaan een raam of …