Loading...
 

1 Koningen 17, 1-6

2 Raaf

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Koningen 17, 1-6: Elia gaat naar het dal van de Kerit 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In die tijd zei Elia uit Tisbe in Gilead tegen Achab:
`Zowaar Jahwe leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta:
er zal in de volgende jaren geen dauw of regen komen
tenzij ik het zeg.'

En God zei tegen Elia: `Vertrek van hier en ga naar het oosten
en verberg je in het dal van de Kerit,
die in de Jordaan uitmondt.
Je kunt drinken uit de beek
en aan de raven heb Ik gevraagd om je daar voedsel te geven.'

Elia deed wat God zei.
Hij ging wonen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt.
's Morgens en 's avonds brachten de raven hem brood en vlees.
Water dronk hij uit de beek.Stilstaan bij …

Elia
(= 'Mijn God is JHWH')
Profeet die tussen 870 en 850 voor Christus optrad in het welvarende Noordrijk. Hij verzette zich tegen koning Achab en vooral tegen koningin Izebel (= 'Wie is als Baäl'), die de cultus van Baäl (de belangrijkste god van de Kanaänieten) nieuw leven had ingeblazen.
Lees meer

Tisbe
Stad van de profeet Elia, die daarom ook de Tisbiet genoemd wordt.
Waar Tisbe precies gelegen heeft is op dit ogenblik onbekend.

Gilead
(= 'heuvel / hoop stenen van getuigenis' of 'rotsachtige regio')
Gilead, een bergachtig gebied ten oosten van de Jordaan, ligt nu in Jordanië.

Achab_
Achab was koning van het koninkrijk Israël (Noordrijk / Tienstammenrijk), zoon van koning Omri. Hij was gehuwd met Izebel, een Fenicische prinses.

De volgende jaren
Volgens 1 Koningen 18, 1 zouden dit drie jaren geweest zijn.

Dal van de Kerit
In dit dal liep het beekje ‘Kerit’. Waar dit dal precies lag, is niet meer te achterhalen.

Jordaan
Dit is de langste en belangrijkste rivier in Israël / Palestina. De Jordaan stroomt via het meer van Galilea door de drie landstreken ervan (Galilea, Samaria, Judea) naar de Dode Zee. Lees meer

Raven
Omdat deze vogels bekend staan om hun vraatzucht, valt het des te meer op dat zij Elia eten komen brengen.

Bijbel en kunst

Icoon

Elia

De profeet Elia verblijft in de woestijn waar hij gevoed werd door raven die door God werden gezonden. Merk op hoe de iconograaf de haren mantel van Elia weergeeft.

IL GUERCINO

Elia gevoed door raven (1620)

5 Elia

(olieverf op doek (195 × 156 cm) - The National Gallery, Londen)
(Bron: art-bible.net)


Werk van Giovanni Francesco Barbieri, die Il Guercino (1591 - 1666) genoemd werd.