Loading...
 

IZEBEL

2 Izebel Leigton

IZEBEL

(F. Leigton)


…page…

Wie is Izebel?

De dochter van Eth-Baäl

Izebel was een Fenicische prinses, de dochter van Eth-Baäl / Ithobaäl, koning van Tyrus en vroegere priester van Astarte.De vrouw van Achab

Izabel werd de echtgenote van Achab, koning van het koninkrijk Israël (Noordrijk / Tienstammenrijk), zoon van koning Omri. Ze bevorderde de verering van Baäl en Astarte (vruchtbaaheidsgoden), die ze tot staatsgodsdienst wilde maken. Ze onderhield hun profeten en liet de meeste profeten van Jahwe doden. Vooral de profeet Elia kwam in aanvaring met haar, zodat die voor zijn leven moest vrezen.

Onder invloed van Izebel voerde Achab een liberale religieuze politiek, die de oude cultus van de regio (de Baälcultus) niet in de weg stond.

Elisa organiseerde een militaire staatsgreep tegen Izebel. Hij riep Jehu, een legeraanvoerder en strijdwagenrijder uit tot koning. Die doodde eerst Joram, haar zoon, en nadien ook Izebel zelf, die uit het venster werd gegooid. Haar lijk vertrappelde hij met zijn paarden. Wat overbleef werd door honden opgegeten.Koninginmoeder van het Noordrijk (Israël)

Toen Achab sneuvelde werd Izebel koninginmoeder, terwijl hun zonen Ahazia en Joram kort na elkaar over het koninkrijk Israël regeerden
Ze ondervond sterke tegenkanting van de priesters uit het Zuidrijk, die Jahwegezind waren. Via het huwelijk van haar dochter Atalja met Joram, de koning van Juda had ze ook invloed in het Zuidrijk.De naam ‘Izebel’

Izebel zou betekenen: waar is Bel? waar is Baal?
Die naam kan ook betekenen: ongerept, kuis.

Izebel en Samaria

Geografische situering


9e Eeuw   De Streek Rond Israël

Negende eeuw voor Christus:
donkerblauw de Fenicische stadstaten,
donkergroen het koninkrijk Israël, Noordrijk, Tienstammenrijk
lichtgroen het koninkrijk Juda, Zuidrijk, Tweestammenrijk
grijs de Filistijnse stadstaten,
geel het koninkrijk EdomDe stad Samaria

Samaria is de plaats waar Achab, de koning van het Noordrijk Israël (Tienstammenrijk) een 'ivoren paleis' had gebouwd, dat beantwoordde aan het kunstzinnig gevoel van Izebel.

Het zegel van Izebel

Het zegel van Izebel – waarvan men niet weet waar het oorspronkelijk is gevonden in 1964 - is erg groot in vergelijking met de gangbare zegels. Dat zou kunnen wijzen op de hoge afkomst van de eigenares. De afbeeldingen erop tonen hoe groot de invloed was van de Egyptische cultuur in haar beschaving.

In het bovenste deel zit een leeuw met een vrouwengezicht en een deel van de kroon van Isis/Hathor (de vrouw van Osiris).
Links is het Egyptische anch-teken te zien, het teken van leven.

Onder een lijn halfweg het zegel, staat een gevleugelde zonneschijf met daaronder het beeld van een valk, symbool van de farao.
Aan beide zijden van de valk staat een cobra, vaak te zien op het kapsel van een farao of een Egyptische god.
Onderaan de valk is een lotus te zien, symbool voor wedergeboorte, maar ook voor een vrouw.

Op het zegel staat de naam Izebel als: YZBL. Deze vier letters zijn te vinden tussen de verschillende symbolen. Y en Z staan net beneden de zonneschijf. De B is weggedrukt in de linkerhelft, de L in het rechtse gedeelte. Bovenaan, waar het zegel beschadigd is, stonden hoogstwaarschijnlijk een L en een A, die duidelijk maakten dat het zegel toebehoorde aan Izebel.

Zo'n zegelring werd gebruikt als een soort handtekening, zodat iedereen die een brief onder handen kreeg die met zo'n ring gestempeld was, wist dat die van Izebel kwam.
Izebel en kunst

VAN SOUDENBACH

De dood van Izebel

5 VanSoudenbachBible

Van Soudenbach Bijbel


Zo lijkt het erop dat dieren koningin Izebel gedood hebben, maar het waren de paarden van de strijdwagen van Jehu die haar vertrappelden, nadat ze uit het venster werd gegooid. Pas daarna kwamen de honden.

F. LEIGTON

Elia ontmoet Izebel en Achab (1862-1863)

5 Izebel, Achab En Elia

Olie op canvas
(© Scarborough Borough Council, North Yorkshire, UK / The Bridgeman Art Library)


De profeet Elia veroordeelde de koning en koningin van Juda, omdat ze schuldig waren aan de dood van Nabot.

Werk van Frederic Leighton (Scarborough 3 december 1830 – Londen, 25 januari 1896). Hij schilderde onder meer historische en Bijbelse onderwerpen en taferelen uit de Griekse en Romeinse mythologie.

J. B. l. SHAW

Izebel (1896)

5 John Liston Byam Shaw

(Russell-Cotes Art Gallery and Museum, Bournemouth, UK/Bridgeman Art Library)


Werk van John Byam Liston Shaw (Madras, 13 november 1872 - Londen, 26 januari 1919). Zijn werk werd sterk beïnvloed door de prerafaëlieten.

ROOKE

Elia, Achab en Izebel

5 Rooke

(Southwark Art Collection, London)


Kunstwerk van Thomas Matthews Rooke, 1842-1942

ANONIEM

5 Anoniem Wandkleed

Het tapijt werd waarschijnlijk in Brussel gemaakt, mogelijk naar een ontwerp in de werkplaats van Rogier van der Weyden. Het is beschadigd en boven, onder en links gesneden.


Op dit tapijt staat Jehu, de man met de scepter, centraal. Izebel staat in het vensterraam. Ze wordt door twee mannen vastgegrepen die haar naar beneden willen gooien.
Rechts staat Jehu ook nog terwijl hij naar een mand kijkt. Daarin zijn de hoofden van zeventig familieleden van Achab.

Izebel in 'bijbelin1000seconden'

. 1 Koningen 18, 20-40: Elia en de priesters van Baäl
. 1 Koningen 19, 4-8: Elia onder de bremstruik
. 1 Koningen 19, 9a.11-13a: God ontmoet Elia
. 1 Koningen 21, 1-9: Elia en de wijngaard van Nabot