Loading...
 

SICHAR - SICHEM

Mount Gerizim Shechem Mount Ebal From East Tb070507660

SICHAR / SICHEM

Foto: Bible places


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Sichem lag op de kruising van twee oude handelsroutes (die van Egypte naar Syrië, en die van Mesopotamië naar de Middellandse Zee), maar waar dat precies was is onzeker.

. Sommigen zeggen dat Sichar een andere naam is voor de stad Sichem (Sjechem / Shechem), het huidige Nablus, dat ligt op de oostelijke helling van de berg Ebal, op de Westelijke Jordaanoever.

. Anderen zeggen dat Sichar (Sechar) het huidige Askar is, dat ligt dat aan de voet van de berg Gerizim. Maar die stad had zelf verschillende bronnen, zodat de bewoners ervan niet naar de put van Jacob moesten gaan om water te putten.

Sichem Op Kaart

© Google maps
Betekenis van de naam

Sichar, een naam van Hebreeuwse oorsprong, betekent ‘dronken’ en komt alleen voor in Johannes 4, 5.

Sichem of Shechem betekent in het Hebreeuws: schouder, nek.Meer over Sichem

Deze stad wordt al vermeld in Egyptische documenten uit de 19e eeuw voor Christus.

Onder de Hyksos (Farao's in Egypte in de 18e en 17e eeuw) werd de stad omringd met een dubbele verdedigingsmuur en een driedelige toegangspoort.

In de stad werd een grote tempel gebouwd voor de Kanaaänitische god Baäl.

Het hoogtepunt van Sichem was toen het rijk van David, na de dood van Salomo, uiteenviel in het Noordrijk (Israël) en het Zuidrijk (Juda).
Het Noordrijk werd namelijk bestuurd vanuit Sichem.

In de 8e en 7e eeuw werd Sichem een aantal keer onder de voet gelopen door de Assyriërs. Dit was de oorzaak van een geleidelijke achteruitgang van de stad.

Alexander de Grote gebruikte in de vierde eeuw voor Christus Sichem als legerplaats.

In 107 voor Christus vernietigde Johannes Hyrcanus, een Hasmoneïsche koning en hogepriester, de stad zo grondig, dat die niet meer bewoond kon worden.

Na de val van Jeruzalem, stichtte Vespasianus in 72 na Christus een nieuwe stad, Flavia Neapolis, op de plaats van een Samaritaans dorpje bij Sichem. De naam van die stad 'Neapolis', werd later verbasterd tot Nablus.

Wetenswaardigheden

De put van Jacob

Deze put, op ongeveer een halve kilometer van Tell Balata (waar het vroegere Sichem lag), lag ‘dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gaf’. Wie naar die bron kwam, kwam als het ware naar de plaats van oorsprong van het joodse volk om daar het ‘levende water’, het water voor zijn leven te putten.

De waterput , met veldsteen gemetst, werd wellicht door nomaden gebouwd, die geen toegang hadden tot de waterbronnen van Sichar. De put heeft een doorsnee van 47 cm. Op ongeveer 19 m diepte stuit de emmer op water dat van de berg Gerizim komt.

In de 4e eeuw werd boven die put een kruisvormige kerk gebouwd, die in 529 door Samaritanen werd verwoest. Justinianus I liet die kerk heropbouwen.

Later bouwden de kruisvaarders boven de bron een kerk met twee zijbeuken. De bron was in een crypte onder de kerk te bereiken.

Na de veroveringen van de moslims, raakte de kerk in verval en werden de stenen ervan gebruikt in andere bouwwerken. Alleen de crypte met bron bleef bewaard.

In 1903 begonnen Grieks-Orthodoxen met de bouw van een kerk met dezelfde plattegrond als die van de kruisvaarderskerk.

Sichem in de Bijbel

Oude Testament

. Genesis 12, 6-7
Sichem was de eerste plaats waar Abraham stopte nadat hij het Beloofde Land was binnengetrokken. Hij richtte er een altaar voor JHWH op.

. Jozua 24, 26
Na de verovering van het ‘Beloofde Land’ riep Jozua de stammen van Israël bijeen in Sichem. Hij richtte er een steen op bij de heilige eik en liet de stammen trouw zweren aan God.Nieuwe Testament

. Johannes 4, 5-42
Jezus en een vrouw uit Samaria. Lees meer.