Loading...
 

Schorpioen

2 Federico Faccipieri Evi3wy4cRlY Unsplash

Foto van Federico Faccipieri in Unsplash


…page…

Algemeen

Schorpioen

Schorpioenen behoren tot de spinachtigen (ze hebben acht poten!). Ze hebben scherpe scharen die te vergelijken zijn met die van een kreeft. Hun staart eindigt in een gifstekel.
Bij volwassenen veroorzaakt de steek van een schorpioen een ontsteking, bij kinderen is zo’n steek levensgevaarlijk.
Het gif van sommige soorten schorpioenen wordt in de geneeskunde gebruikt als grondstof voor geneesmiddelen.

Schorpioenen komen voor in subtropische en tropische landen en in woestijnen. Ze leven in spleten en holen, schuilen onder stenen en half vergaan hout. De grootste worden tot 8 cm lang en zijn geel. Omdat ze de warmte opzoeken en zich het liefst verbergen in kleding en vloerkleden, schudde men in de tijd van Jezus de matten goed uit vooraleer erop te slapen.Gesel

Het Hebreeuwse woord voor ‘schorpioen’ is ook ‘gesel’.Symbool

Een schorpioen symboliseert vooral de pijnigende kracht van het kwaad.

Bijbel

Oude Testament

Gesel

1Koningen 12, 11.14
‘Heeft mijn vader u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog zwaarder maken: heeft mijn vader u gekastijd met zwepen, ik zal het doen met schorpioenen.'

Men vermoedt dat de schrijver met die schorpioenen een gesel bedoelt.
De kastijding waarvan sprake (of de eventuele dreiging daartoe) ligt aan de basis van de scheuring van het rijk van koning Salomo.

Nieuwe Testament

Gevaarlijk dier

Lucas 11, 12-
‘Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven?’

Het is niet ongewoon om eventueel een schorpioen te geven als men om eieren vraagt, want schorpioenen lijken op kleine eieren als ze opgerold zijn.Symbool / beeld

Openbaring 9,3.5.10
… en uit de rook streken sprinkhanen op de aarde neer, en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. (…)
Men stond hun niet toe hen te doden, maar wel hen te pijnigen, vijf maanden lang; en de pijn was als de pijn veroorzaakt door de steek van een schorpioen. (…)
En ze hadden staarten als schorpioenen, en ook angels; en in hun staart was hun macht om de mensen kwaad te doen, vijf maanden lang.

Schorpioenen zijn het beeld voor de kracht van het kwaad. Niet zozeer omdat ze kunnen doden, maar vooral omdat ze pijn doen.

Suggestie

Kleine kinderen

DOEN

Kleuren

De kinderen kiezen uit de volgende vier kleurplaten

Grote kinderen

VERTELLEN

De schorpioen

(C.LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 156 )

Een monnik mediteerde
aan de oever van de Ganges.
Toen hij zijn ogen opende,
zag hij een schorpioen
die in het water was gevallen
en voor zijn leven vocht.
Vol medelijden stak de monnik
zijn handen in het water
en zette de schorpioen op de oever.
Maar die stak zijn redder heel pijnlijk.

Na een poosje,
toen hij opnieuw de ogen opende,
zag de monnik dat de schorpioen
voor de tweede maal in het water was gegleden
en dreigde te verdrinken.
Weer redde hij het dier.
En weer stak het de monnik zo hevig,
dat hij het uitschreeuwde.

Toen dit een derde keer gebeurde,
riep een boer die alles gezien had:
‘Maar waarom help je
dat ellendig schepsel steeds weer?
In plaats van dank
bezorgt het je alleen maar pijn?’
‘Wij volgen alle twee slechts onze natuur,’
antwoordde de monnik,
‘het ligt in de aard van een schorpioen
om te steken
en in die van mij om te redden.’

Naar een boeddhistisch verhaal

SPELENDERWIJS

Memory

Vooraf
Print deze werkbladen op een stevig papier. Knip de kaartjes uit.
Teken een kei op stevig papier – grootte: iets kleiner dan het formaat van een schorpioenkaartje. Laat je hiervoor inspireren door de keien op het derde werkblad. Knip die kei uit zodat kinderen die als sjabloon kunnen gebruiken.Verloop
De kinderen krijgen per twee, twee dezelfde schorpioenen die ze op dezelfde manier inkleuren.
Wie klaar is, tekent met een gewoon zwart potlood een kei op de ommezijde van de plaatjes met behulp van het sjabloon. Omwille van de spelvorm is het belangrijk dat dit zoveel mogelijk hetzelfde is.
(Er wordt een kei aan de achterkant getekend omdat schorpioenen zich gemakkelijk onder stenen verstoppen)