Loading...
 

TITUS EN TIMOTEÜS

2 Paulus, Titus En Timoteüs

TITUS en TIMOTEÜS


…page…

Timoteüs 

Kindertijd en jeugdjaren

Timoteüs (= Grieks: ‘hij die God eert’) werd geboren in Lystra (Lycaonië) in de buurt van Iconium in Klein-Azië (= ongeveer het huidige Turkije). Hij had een joodse moeder (Eunike) en een Griekse vader.
Dat zijn moeder een gemengd huwelijk was aangegaan en haar zoon niet had laten besnijden, doet vermoeden dat Timoteüs opgroeide in een gezin dat niet erg joods leefde, ook al wordt gezegd dat hij de Schriften kende vanaf zijn jeugd.Timoteüs en Paulus

Timoteüs ontmoette Paulus toen die op zijn eerste missiereis was. Hij bekeerde zich tot het christendom en werd een leerling en medewerker van Paulus. Paulus spreekt over hem als iemand die gereserveerd en verlegen was. Hij noemde hem een ‘waarachtig kind in het geloof’.

Timoteüs kreeg verschillende belangrijke opdrachten.
. Hij moest in Efeze voorkomen dat ‘bepaalde mensen er een afwijkende leer zouden onderwijzen en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters’.
. Hij werkte samen met Paulus aan de evangelisatie van Korinte.
. Hij kon goed leiding geven ondanks zijn jonge leeftijd
. Bij belangrijke gebeurtenissen trad hij vaak op als plaatsvervanger van Paulus.Bisschop

Volgens de ‘Geschiedenis van de Kerk’ van de kerkhistoricus Eusebius († 339) werd Timoteüs rond het jaar 63, de eerste bisschop van Efeze, toen de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia.Levenseinde

In Efeze stond het heiligdom van Artemis, de godin van de liefde. Joden en christenen vonden dat er zo’n schandalige vertoningen plaatsvonden dat Timoteus er stelling tegen begon in te nemen, tot grote verontwaardiging van de priesters en vereerders van de godin. Dat moest hij met zijn leven bekopen: het volk zou hem rond 97 doodgeknuppeld of gestenigd hebben.

Titus 

Kindertijd en jeugdjaren

Titus zou vermoedelijk in 10 en 11 na Christus geboren zijn in Korinte (?) of in Antiochië (?). Hoewel hij Griek is, is zijn naam van Latijnse oorsprong.Titus en Paulus

Titus werd een leerling van Paulus, die hem meeneemt naar Jeruzalem voor het apostolisch Concilie. Daar werd plechtig aanvaard dat heidenen die christen wilden worden niet eerst jood moesten worden.

Paulus zond Titus naar Korinte om die weerspannige gemeente terug tot rust te brengen en een andere keer om er een collecte te organiseren voor de christenen van Jeruzalem.Bisschop

Titus werd de eerste bisschop van Kreta.Levenseinde

Over de dood van Titus bestaat er geen informatie.
Hij zou op hoge leeftijd gestorven zijn rond 105 na Christus.

Was Titus Timoteüs?

Sommige exegeten denken dat de Titus uit Galaten en 2 Korintiërs een informele naam is voor Timoteüs.

Argumenten:
. Paulus beschrijft beide als nauwe medewerker van hem, maar nooit komen ze samen voor.
. Als Titus/Timoteüs één en dezelfde persoon zou zijn, kan dat verklaren, waarom Titus niet in Handelingen wordt vernoemd, terwijl uit de brieven van Paulus blijkt dat hij een erg trouwe medewerker van Paulus was.