Loading...
 

Titus 2, 1-8.11-14

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Titus 2, 1-8.11-14: Raadgevingen 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jouw taak is het te verkondigen
wat overeenkomt met de gezonde leer.
Oudere mannen moeten sober zijn, ernstig, bezonnen,
gezond in geloof, liefde en volharding.
Zo moeten ook oudere vrouwen zich waardig gedragen,
Ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn.
Zij moeten goede adviezen geven
en de jongere vrouwen leren hun man en kinderen lief te hebben,
verstandig te zijn, kuis, huishoudelijk, vriendelijk,
rekening te houden met hun man.
Dan komt het woord van God niet in opspraak.
Spoor ook de jonge mannen aan om altijd verstandig te zijn.
Geef hun zelf een goed voorbeeld.
Laat je onderricht eerlijk en ernstig zijn,
je prediking heilzaam en onaanvechtbaar.
Dan weet de tegenstander niets kwaads van ons te zeggen
en komt hij misschien tot andere gedachten.

Want de goedheid van God,
de bron van redding voor alle mensen,
is op aarde zichtbaar geworden.
Zij leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen
en bezonnen, rechtvaardig en vroom leven in deze tijd,
in afwachting van het geluk waarop we hopen,
de verschijning van de heerlijkheid
van onze grote God en van onze Redder Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons te bevrijden van alle ongerechtigheid
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde, vol ijver om het goede te doen.

Bij de tekst

Titus

Titus was een medewerker van Paulus. Hij was een niet-joodse (Griekse) christen, afkomstig uit Antiochië.
Hij werd de eerste bisschop van Kreta, waar hij op hoge leeftijd overleed.