Loading...
 

Tobit 1, 1-2. 2, 1-9

2 Zonsondergang

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Tobit 1, 1-2; 2, 1-9: Tobit begraaft een dode

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In dit boek staat de geschiedenis van Tobit,
de zoon van Tobiël, de zoon van Ananiël, de zoon van Aduël,
de zoon van Gabaël, uit het geslacht van Asiël,
uit de stam van Naftali, die onder de regering van Salmanassar,
de koning van Assyrië, in ballingschap werd weggevoerd uit Tisbe,
dat ligt ten zuiden van Kydios-naftali in Galilea
en ten noorden van Aser.

Toen ik mijn huis teruggekregen had
en mijn vrouw Anna en mijn zoon Tobias me waren teruggegeven,
werd voor mij op Pinksteren, het Wekenfeest,
een feestmaal georganiseerd.
Toen ik aan tafel ging en het vele eten zag, zei ik tegen mijn zoon:
'Kijk eens of je ergens een arme, godvrezende volksgenoot vindt.
Breng hem dan mee; ik wacht op je.'
Toen Tobias terug kwam zei hij:
'Vader, op de markt ligt een volksgenoot, die gewurgd werd.'
Ik liet het eten staan, sprong op
en droeg de dode man naar een schuurtje,
waar ik die liet liggen tot de zon onderging.
Terug thuis waste ik me en at verdrietig de maaltijd.
Ik moest denken aan de woorden van de profeet Amos:
“Jullie feesten zullen omslaan in rouw
en al jullie vreugden in gejammer.”
Ik kon mijn tranen niet tegen houden.
Na zonsondergang dolf ik een graf en begroef het lijk.
Mijn buren lachten met me:
“Hij ziet er niet eens meer tegenop
om zijn leven op het spel te zetten.
Hij moest al eens vluchten,
maar hij blijft gewoon verder doden begraven!”
Toen ik de dode begraven had en 's nachts thuiskwam,
legde ik me te ruste langs de muur van de binnenplaats
omdat ik onrein was.
Ik bedekte mijn gezicht niet.Stilstaan bij …

Tobias / Tobit
= God is goed. ('Tof' in het Hebreeuws)
De beide namen zijn verschillende vormen van dezelfde naam.

Naftali
(= Worstelaar)
De zesde zoon van Jacob, de tweede zoon van Bilha, de slavin van Rachel. Stamvader van de stam Naftali.

Salmanassar
Hier wordt Salmanassar V bedoeld, die regeerde van 727-722 voor Christus.
Maar Naftali werd al in 732 voor Christus veroverd door Tigladpileser.

Tisbe
Stad ten zuiden van Kydios-naftali in Galilea en ten noorden van Aser. Van daaruit werd Tobias gedeporteerd. Het is ook de stad waar de profeet Elia vandaan is. Hij wordt daarom ook de Tisbiet genoemd. Waar Tisbe precies lag is op dit ogenblik onbekend.

Anna
= Barmhartigheid

Pinksteren, het wekenfeest
(= Sjawoeot)
Dit feest wordt zeven weken gevierd na het joodse paasfeest. Op die dag, het vroegere feest van de korenoogst, vieren de joden de tien geboden op de berg Sinaï. Daarom noemt men dit feest ook het feest van de wetgeving.
Met Sjawoeot worden de synagoge en de kamers thuis versierd met planten, bloemen en blaadjes.

Bij de tekst

Het boek Tobit

Klik hier voor extra info en suggesties bij dit boek.Betekenis van de namen

In het boek Tobit geven de namen de boodschap van het boek weer.
Centraal staat de goedheid, het tof-zijn van God: op Hem kun je vertrouwen. Hij laat de mensen - envooral zij die in nood zijn - niet in de steek. Hij helpt (zie: 'Azarias') en geneest (zie: 'Rafaël').Als je over Tobit aan kinderen vertelt ...

... doe je er goed aan niet te vergeten dat het hier om een niet echt gebeurd verhaal gaat. Het is een verhaal dat verteld wordt om te doen nadenken.
Dat het verhaal niet echt gebeurd is zoals het er staat, is te merken aan de vele onjuistheden ivm geschiedenis en aardrijkskunde. Zo zou Tobit wel 257 jaar geleefd hebben volgens de namen van de koningen van Assyrië in het verhaal.