Loading...
 

Tobit 11, 5-17

2 Omhelzing

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Tobit 11, 5-17: Tobias is terug thuis

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Anna langs de kant van de weg zat uit te kijken naar haar zoon,
zag ze hem op een bepaald moment aankomen. Ze zei tegen Tobit:
'Daar komt je zoon aan en ook de man die met hem meeging.'

Rafaël zei tegen Tobias:
'Ik ben er zeker van dat je vader terug zal kunnen zien.
Strijk de gal op zijn ogen.
Zodra ze gaan steken, moet je vader in zijn ogen wrijven
tot de witte vlekken verdwenen zijn. Dan zal hij je zien.'

Intussen was Anna tot bij hen gelopen.
Ze omhelsde haar zoon en riep:
'Eindelijk zie ik je weer, mijn jongen! Nu kan ik sterven.'
Ze weenden beiden.
Tobit zocht tastend zijn weg naar de deur.
Zijn zoon liep naar hem toe, nam hem bij de arm,
streek de gal op zijn ogen en zei: 'Moed houden, vader.'
Zodra zijn ogen begonnen te steken wreef Tobit ze uit
en als vliesjes vielen de witte vlekken uit de ooghoeken.
Toen hij zijn zoon zag, viel hij hem om de hals en zei onder tranen:
'Geprezen ben Je God, geprezen is je heilige naam tot in eeuwigheid
en geprezen zijn je heilige engelen. Je hebt me op de proef gesteld,
maar Je schenkt me weer blijdschap, nu ik mijn zoon Tobias zie.'
Zijn zoon ging blij naar binnen en vertelde zijn vader
al het wondere dat hem in Medië was overkomen.
Daarna ging Tobit jubelend en God prijzend naar buiten,
naar de poort van Nineve, om de bruid van zijn zoon te begroeten.
Allen die hem zagen lopen , waren verbaasd dat hij kon zien.
Tobit zei dat hij dat dankte aan de goedheid van God.Stilstaan bij …

Blindheid
Men neemt aan dat de blindheid van Tobit het gevolg was van een witte vlek die veroorzaakt werd door een verzwering van het hoornvlies.

Visgal
In medische verhandelingen uit de Oudheid wordt vaak melding gemaakt van de geneeskracht van visgal bij oogziektes.

Medië
Gebied in het huidige Iran, dat bewoond werd door de Meden. Ekbatana zou er de hoofdstad van geweest zijn.

Bij de tekst

Het boek Tobit

Klik hier voor extra info en suggesties bij dit boek.