Loading...
 

Tobit 12, 1.5-15.20

2 Engel

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Tobit 12, 1.5-15.20: Woorden van Rafaël

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen de bruiloft voorbij was, zei Tobit tegen zijn zoon Tobias:
'Zorg voor de uitbetaling van je reisgezel.
En geef hem ook nog iets extra.'

Daarna riep hij de engel en zei:
'Wees zo goed, de helft aan te nemen
van al wat jullie hebben meegebracht.'
Toen zei de engel tegen beide:
'Loof God en dank Hem, eer Hem
en laat al wat leeft je dankbaarheid horen
voor al wat Hij voor jullie gedaan heeft.
Het is goed God te loven en zijn naam te verheerlijken
door vol respect over zijn werken te spreken.
Aarzel niet om Hem jullie erkentelijkheid te tonen.
Geheimen van een koning moet men bewaren,
maar de daden van God moeten publiek geroemd worden.
Doe het goede, dan zal je geen kwaad treffen.
Bidden is goed als het samen gaat met
vasten, liefdadigheid en rechtvaardigheid.
Eerlijke armoede is meer waard dan oneerlijke rijkdom.
Het is beter aalmoezen te geven dan goud te verzamelen.
Want een aalmoes redt van de dood en reinigt van de zonde.
Wie liefdadigheid en rechtvaardigheid beoefent zal leven in overvloed.
Zondaars doen hun eigen leven te kort.
Ik wil jullie niets verbergen. Ik heb reeds gezegd,
dat men geheimen van een koning moet bewaren,
en dat de werken van God publiek moeten geroemd worden.
Nu dan: toen jullie baden, jij en je schoondochter Sara,
heb ik jullie gebed voor de troon van de Heilige gebracht.
Ik was het ook die toen je de doden begroef, je nabij was.
Ook toen je zonder dralen opstond en je eten liet staan
om een dode te begraven,
is die goede daad me niet ontgaan, maar was ik bij jou.
En daarom heeft God me gezonden om je te genezen,
evenals je schoondochter Sara.
Ik ben Rafaël, een van de zeven heilige engelen
die de gebeden van de heiligen opdragen
en toegang hebben tot de heerlijke troon van de Heilige.'

Wel, loof God, want ik stijg op naar Hem die mij gezonden heeft.
Schrijf alles wat gebeurd is op in een boek.'
Stilstaan bij …

Engel
Contactfiguur tussen God en mens.
- Hij brengt de gebeden van Tobit en Sara aan God over
- Hij is het beeld van een genezende God voor de mensen.

Rafaël
= God geneest

Zeven heilige engelen
In het Oude Testament worden drie van deze engelen met naam vernoemd: Michaël, Gabriël en Rafaël. ‘El’ in hun naam verwijst naar God.
Tijdens en na de Babylonische ballingschap ontwikkelde het joodse geloof zich onder invloed van de godsdiensten in Babylonië en Perzië en ontstond een geloof in engelen, hemelse assistenten die klaarstonden om de bevelen van God op te volgen. (In Perzië waren dat de zeven ‘amsjaspands’ of ‘amesja spentas’, goddelijke wezens die hoorden bij het gevolg van de belangrijkste god Ahoera Mazda; in Babylonië waren dat de zeven ‘ighigs’ of ‘igigi’, planetengeesten.)

Gebeden brengen voor God
Dat een engel een contactfiguur is tussen God en mens wordt duidelijk in ‘het brengen van gebeden voor de troon van de Heilige’. Ditzelfde beeld is terug te vinden in het boek Apokalyps:
‘En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Hem werd veel reukwerk gegeven, om het met de gebeden van al de heiligen te offeren op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden der heiligen uit de hand van de engel omhoog voor het aanschijn van God.’ (Apokalyps 8, 3-4)

Heilige
Woord dat de engel Rafaël gebruikt om over God te spreken.

Bij de tekst

Het boek Tobit

Klik hier voor extra info en suggesties bij dit boek.