Loading...
 

Tobit 13, 2.4.6-8

2 Palm

Foto © Chantal Leterme (2011)


…page…

Tobit 13, 2.4.6-8: Tobit looft God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Geloofd zij God,
die leeft en heerst door de eeuwen heen,
want Hij straft en toont zijn zorg,
Hij voert ons naar het dodenrijk
en haalt er ons ook weer uit.
Niemand kan wegvluchten van zijn hand.

Verkondig overal de grootheid van God.
Laat al wat leeft jullie loflied voor God horen.
Want God is onze Vader in alle eeuwigheid.

Als jullie zich tot Hem bekeren met heel jullie hart
en met volle overgave jullie verplichtingen tegenover Hem nakomen,
dan zal Hij zich weer keren naar jullie
en zijn gelaat niet meer voor jullie verbergen.
Zie wat Hij allemaal voor jullie doet en prijs Hem luid.
Loof de Heer van de gerechtigheid
en verhef de koning van de eeuwen.
In het land waar ik als balling leef, prijs ik Hem
en verkondig ik zijn kracht en grootheid aan een volk van zondaars.
Bekeer jullie, zondaars, doe wat recht is in zijn ogen.
Wie weet, kijkt Hij gunstig naar jullie en toont Hij jullie zijn zorg.Stilstaan bij …

Straffen
Verwijst naar de overtuiging dat God de Israëlieten strafte voor hun goddeloosheid en hen daarom in ballingschap stuurde.

Bij de tekst

Het boek Tobit

Klik hier voor extra info en suggesties bij dit boek.Gebed van Tobit

Dit gebed is een bloemlezing van Bijbelteksten. Dit deel (het eerste deel van dit gebed) bezingt God als Hij die zowel de mens straft als bezorgd om hem is.