Loading...
 

Tweede paaszondag B

B 2e Paaszondag

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Verrijzenis: 'leven' haalt het op alle vormen van 'dood'.


1e lezingDeze tekst geeft een inkijk in het leven van de eerste christenen of schetst wat dit leven als christen zou moeten zijn: daadwerkelijk solidair zijn met mensen in nood.
2e lezingJohannes schrijft in de eerste brief die in het Nieuwe Testament van hem te vinden is, dat 'houden van God' betekent dat men in zijn leven rekening houdt met wat God graag wil.
TussenzangDe feestpsalm 118 bezingt de vreugde van de gelovige om God die moeilijkheden heeft doen overwinnen.
EvangelieDe hele paastijd worden uit het evangelie teksten voorgelezen die het hebben over de ervaring van de verrijzenis van Jezus bij zijn leerlingen. Uit het evangelie van de tweede paaszondag blijkt dat ze Jezus zeker ervaren hebben bij het elkaar toewensen van vrede.Extra
. Beloken Pasen
. Vijftigdagentijd
. Lezingen tijdens de 2e week in de paastijd