Loading...
 

WERKEN MET WOORDEN

Woordroosterspel

(idee: Kerk en leven, 20 juli 2011, p. 13)

Materiaal
dobbelsteen, fluostift, schrijfgerei

Verloop
Zoek de opgegeven woorden in het woordrooster
Of
In het woordrooster zijn woorden verstopt die met een bepaald onderwerp te maken hebben.

De kinderen zoeken om beurt een woord (in alle richtingen kijken). Ze doorstrepen het gevonden woord met een fluostift. Daarna gooien ze een dobbelsteen. Het aantal ogen geeft aan hoeveel punten ze scoren voor hun vondst. Ze houden de stand bij.
Ze spelen tot alle woorden gevonden zijn of tot niemand nog een woord vindt.
Wie het hoogste aantal punten heeft, wint.

Klik hier om een voorbeeld te vinden van een rooster dat bruikbaar is in de Goede Week.