Loading...
 

Wijsheid van Jezus Sirach, 17, 24-29

2 Keer Om

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Wijsheid van Jezus Sirach, 17, 24-29: Bekeer je

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Alleen wie berouw heeft laat God terugkeren
en wie de moed verliest moedigt Hij aan om vol te houden.

Bekeer je tot God en zondig niet meer!
Bid voor zijn aanwezigheid en geef zo weinig mogelijk aanstoot.
Keer terug tot de Allerhoogste,
wend je af van onrecht en haat fel wat verfoeilijk is.
Wie zal de Allerhoogste loven in het dodenrijk,
zoals levenden voor Hem hun danklied zingen?
Bij een dode, die als niets is, sterft de lofprijzing.
Prijs de Heer terwijl je leeft en gezond bent!
Hoe groot is de barmhartigheid van de Heer
en hoe goed is Hij voor wie zich tot Hem keert!Stilstaan bij …

Berouw
Spijt hebben.

Bekeren / terugkeren
'Bekeren' wil zeggen dat men zich omkeert, zich omdraait. Het leven waarin men alleen aan zichzelf denkt, keert men de rug toe. Men wil anders gaan leven en rekening houden met de medemens en met God.

Zondigen
Opzettelijk fout handelen en daarmee iemand kwetsten. Maar men kwetst dan niet alleen die persoon, maar ook God, omdat God wil dat mensen respect voor elkaar opbrengen.

Verstommen van de lofprijzing
Wie dood is, heeft geen reden meer om God te loven, want God houdt zich niet bezig met doden (Psalm 88, 11.13)