Loading...
 

Wijsheid van Jezus Sirach 42, 15-25

2 Koppel

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jezus Sirach 42, 15-25: Loflied voor de schepping

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik wil stilstaan bij wat God gemaakt heeft
en vertellen over wat ik gezien heb.
Door het woord van God werden zijn werken gemaakt.
Zijn bevelen werden naar zijn wens uitgevoerd.
Zoals de zon alles verlicht,
zo straalt de pracht van God over al zijn werken.
Zelfs zijn heiligen zijn niet in staat
over alle wonderwerken te vertellen,
die Hij, de almachtige, tot stand bracht.
Alles is door zijn macht gevestigd.
Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen
en doorziet hun diepste gedachten.
Want de Allerhoogste weet alles
en Hij ziet tot aan het einde der tijden.
Hij zegt wat voorbij is en wat zal komen
en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is.
Geen enkele gedachte ontgaat Hem,
geen enkel woord is voor Hem verborgen.

Hij ordende de meesterwerken van zijn wijsheid,
Hij is onveranderlijk, al van vóór de tijd tot in de eeuwigheid.
Aan Hem wordt niets toegevoegd of weggenomen,
Hij heeft van niemand raad nodig.
Hoe bekoorlijk zijn al zijn werken.
En we zien er slechts een sprankel van.
Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid,
Alles gehoorzaamt Hem wanneer het nodig is.
Alles bestaat twee aan twee, het een past bij het ander,
hij heeft niets gemaakt dat onvolledig is.
Elk schepsel bevestigt hoe goed het andere is,
wie krijgt er ooit genoeg van om zijn heerlijkheid te zien?Stilstaan bij …

Woord van God
Dit woord heeft kracht. Denk aan de woorden van God bij de schepping.

Heiligen
In deze tekst worden hiermee de engelen bedoeld.