Loading...
 

Wijsheid van Jezus Sirach 44, 1.9-13

2 C.Leterme (2019)05647

Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Jezus Sirach 44, 1.9-13: Eer aan de voorouders

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Laat ons nu onze beroemde voorouders prijzen,
generatie na generatie. (…)

Denk niet meer aan de anderen:
ze zijn verdwenen, alsof ze nooit bestaan hebben.
Het is alsof ze niet geboren werden
en zo ging het ook met hun kinderen.

Maar de eerstgenoemden waren vrome mensen.
Hun rechtvaardige daden zijn niet vergeten.
Hun bezit blijft bij hun nakomelingen,
hun erfdeel bij de kinderen van hun kinderen.

Hun nakomelingen houden zich aan het verbond.
Hun kinderen doen dat omwille van hen.
Tot het einde der tijden zal aan hen gedacht worden.
Hun roem wordt niet uitgewist.Stilstaan bij …

Verbond
Dit gaat over de relatie tussen God en zijn volk. God bevrijdde het volk uit macht van Egypte om het binnen te leiden in het beloofde Land. Als tegenprestatie belooft Israël zich te houden aan de ‘woorden’ (de tien ‘geboden’) die God hen geeft. Het doen van wat God zegt wordt een bron van geluk.