Loading...
 

Wijsheid van Jezus Sirach 48, 1-4.9-11

2 Vuur

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Wijsheid van Jezus Sirach 48, 1-4.9-11: Elia, een profeet als een vuur

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen kwam Elia.
Een profeet als een vuur,
zijn woord brandde als een fakkel.
Hij bracht hongersnood over het volk
en door zijn ijver verminderde hij hun aantal.
Op bevel van God sloot hij de hemel
en liet hij drie maal vuur naar beneden komen.
Wat hebt je een roem verworven, Elia, door je wonderen!
Wie kan je evenaren? (…)

Je werd opgenomen in een wervelstorm,
in een wagen met vurige paarden op weg naar de hemel.
Over jou staat geschreven
dat je je klaar houdt voor de afgesproken tijd,
om de toorn te stillen voor hij razernij wordt,
om de harten van de ouders naar hun kinderen te keren
en de stammen van Jakob te herstellen.
Gelukkig zijn zij die je gezien hebben en gestorven zijn,
maar nog meer gelukkig jij, omdat je leeft.Stilstaan bij …

Elia
(= 'Mijn God is Jahwe')
Profeet die tussen 870 en 850 voor Christus optrad in het welvarende Noordrijk. Hij verzette zich tegen koning Achab en vooral tegen koningin Izebel (= 'Wie is als Baäl'), die de cultus van Baäl (de belangrijkste god van de Kanaänieten) nieuw leven had ingeblazen.
Lees meer

Het volk
De tekst die voorafgaat aan deze tekst heeft het over de zonden van Israël, dat afgoden volgt.

Stammen van Jakob
Deze twaalf stammen gaan terug op de twaalf zonen van de derde aartsvader (Jakob).

Bij de tekst

Betekenis

Profeten waren woordvoerders van God, die zich door niets of niemand lieten bepalen.
Ze zijn een voorbeeld om niet te wijken voor eigen voordeel of voor opspraak.