Loading...
 

Wijsheid van Jezus Sirach 51, 12-20

2 C. Leterme(Ethiopië 2013)02408

Foto © Chantal Leterme (Ethiopië - 2013)


…page…

Jezus Sirach 51, 12-20: Loven, prijzen, zegenen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God koning,

Je hebt me van de ondergang gered
en me op de dag van het ongeluk geholpen.
Daarom zal ik Je loven en prijzen en je naam zegenen.

Toen ik nog jong was en nog niet reisde,
zocht ik openlijk naar wijsheid in mijn gebeden.
Toen ik stond voor de tempel, bad ik om wijsheid
en tot het einde zal ik haar zoeken.

Toen ze groeide als een rijpende druif,
was mijn hart blij voor haar.
Mijn voet ging de rechte weg op:
vanaf mijn jeugd volgde ik haar spoor.

Als ik maar even luisterde, leerde ik van haar
en verwierf ik veel kennis.
Ze bracht me veel voordeel.

Wie me wijsheid geeft, zal ik eren.
Ik legde me erop toe haar te volgen.
Ik zocht het goede en werd niet teleurgesteld.
Ik vocht om haar en volgde nauwgezet de wet.

Ik reikte mijn handen naar de hemel
en betreurde mijn onwetendheid over haar.
Ik zette mijn zinnen op haar en vond haar door loutering.
Met haar verwierf ik inzicht vanaf het begin:
daarom zal ik haar nooit verlaten.

Bij de tekst

Acrostichon

Deze tekst maakt deel uit van een acrostichon (alfabetisch lied), waarbij elk vers begint met een volgende letter van het alfabet. Zo komt het dat dit lied geen duidelijke opbouw en indeling heeft.Laatste hoofdstuk

Men vraagt zich af of dit laatste hoofdstuk van de wijsheid van Jezus Sirach wel oorspronkelijk tot dit boek behoort, want het einde van hoofdstuk 50 lijkt eerder het slot van dit boek. Het lijkt alsof iemand het boek van de wijsheid van Jezus Sirach wilde afsluiten met een acrostichon naar het voorbeeld van het boek Spreuken dat eindigt met een acrostichon over de ‘Een sterke vrouw’.