Loading...
 

Zaterdag in de derde week na Pasen

3 Ivan Maljarenko ZRHlIVE3wq4 Unsplash

Foto van Ivan Maljarenko in Unsplash (bewerkt)



Rode draad in de lezingen
Eeuwig leven.


Handelingen 9, 31-42Toen Petrus rondtrok, ontmoette hij Eneas, een man die al acht jaar verlamd in bed lag. Hij genas hem zoals Jezus deed. Hij genas hem zoals Jezus deed. Toen hij in Joppe kwam, vertelde men over Tabita die net gestorven was. Toen Petrus bij haar kwam zei hij 'Tbita, sta op'. Hij hielp haar opstaan zodat ze verder kon leven.
Psalm 116Psalm 116 zingt over God: 'Hij verloste mijn leven uit de dood.'
Johannes 6, 60-69Petrus zei tegen Jezus dat zijn woorden eeuwig leven gaven.