Loading...
 

1 Samuël 2, 1.4-8

2 Hoorn

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Samuël 2, 1.4-8: Danklied van Hanna

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen bad Hanna:
‘Mijn hart juicht voor God.
Ik verhef ik hoorn voor Hem
en doe ik mijn mond open tegen mijn vijanden,
want ik ben blij om zijn hulp.

De boog van wie sterk is, is gebroken.
Wie zwak was, gaf Hij sterkte.
Wie overvloed had, verkoopt zich voor brood.
Wie honger leed, krijgt genoeg te eten.

Wie geen kinderen had,
brengt er zeven ter wereld.
Wie er veel had, blijft alleen achter.

God doet sterven en doet leven,
Hij zendt naar de onderwereld
en Hij haalt er weer uit.
God maakt arm en Hij maakt rijk,
Hij vernedert en Hij verheft.

Hij helpt de zwakke uit het stof,
haalt de arme weg van de afvalberg
en geeft hem een plaats bij de groten.
Hij krijgt er een ereplaats.
De zuilen van de aarde zijn van God:
daarop heeft Hij de wereld gezet.Stilstaan bij ….

Hoorn
Beeld van macht en kracht.

Boog
Beeld van sterkte.

Onvruchtbaar
Heel lang werd onvruchtbaarheid aanzien als een grote schande.

Uit de onderwereld halen
In deze context betekent dit: genezen van een ernstige ziekte of redden uit een groot gevaar.

Zuilen van de aarde
Toen deze tekst geschreven werd zag met de wereld niet als een grote bal, maar als een platte schijf die op zuilen steunde.

Oud Wereldbeeld

Bij de tekst

Betekenis

In dit gebed dankt Hanna God omdat Hij de kant van de zwakken kiest.Relatie met het Nieuwe Testament

Veel beelden en verzen uit het lied dat Hanna zong, komen terug in het Magnificat dat Maria zong, na de aankondiging van de geboorte van Jezus.