Loading...
 

1 Samuël 2, 1.4-8

2 Hoorn

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Samuël 2, 1.4-8: Danklied van Hanna

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 400-401)

Hanna begon te bidden:
‘Ik ben blij met wat de Heer voor mij doet!
Ik ben sterk, want hij is bij mij.
Mijn vijanden lach ik uit.
Ik ben gelukkig, want de Heer helpt mij.
Niemand is zo heilig als de Heer,
hij is de enige God!
Niemand is zo sterk als hij.

Denk niet dat je belangrijk bent.
Schep niet op over jezelf.
Want God weet alles, hij is de Heer.
Hij ziet alles wat mensen doen.

Sterke mannen verliezen hun kracht,
maar zwakke mensen worden sterk.
Mensen die genoeg te eten hadden,
moeten moeite doen voor een stukje brood.
Maar iedereen die honger had,
krijgt meer dan genoeg te eten.
Vrouwen die geen kinderen hadden,
krijgen er wel zeven.
Maar moeders die veel kinderen hadden,
blijven alleen achter.
De Heer beslist over leven en dood.
De één laat hij sterven,
de ander geeft hij het leven terug.

De Heer beslist over arm en rijk.
Aan sommige mensen geeft hij macht,
maar anderen vernedert hij.
Zwervers trekt hij uit het vuil omhoog,
hij haalt hen weg uit hun ellende.
Hij laat hen wonen bij de rijken,
ze krijgen daar de mooiste plaats.
Want de aarde is van de Heer,
hij heeft de wereld gemaakt.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen bad Hanna:
‘Mijn hart juicht voor God.
Ik verhef mijn hoorn voor Hem
en doe ik mijn mond open tegen mijn vijanden,
want ik ben blij om zijn hulp.

De boog van wie sterk is, is gebroken.
Wie zwak was, gaf Hij sterkte.
Wie overvloed had, verkoopt zich voor brood.
Wie honger leed, krijgt genoeg te eten.

Wie geen kinderen had,
brengt er zeven ter wereld.
Wie er veel had, blijft alleen achter.

God doet sterven en doet leven,
Hij zendt naar de onderwereld
en Hij haalt er weer uit.
God maakt arm en Hij maakt rijk,
Hij vernedert en Hij verheft.

Hij helpt de zwakke uit het stof,
haalt de arme weg van de afvalberg
en geeft hem een plaats bij de groten.
Hij krijgt er een ereplaats.
De zuilen van de aarde zijn van God:
daarop heeft Hij de wereld gezet.Stilstaan bij ….

Hoorn
Beeld van macht en kracht.

Boog
Beeld van sterkte.

Onvruchtbaar
Heel lang werd onvruchtbaarheid aanzien als een grote schande.

Uit de onderwereld halen
In deze context betekent dit: genezen van een ernstige ziekte of redden uit een groot gevaar.

Zuilen van de aarde
Toen deze tekst geschreven werd zag met de wereld niet als een grote bal, maar als een platte schijf die op zuilen steunde.

Oud Wereldbeeld

Bij de tekst

Betekenis

In dit gebed dankt Hanna God omdat Hij de kant van de zwakken kiest.Relatie met het Nieuwe Testament

Veel beelden en verzen uit het lied dat Hanna zong, komen terug in het Magnificat dat Maria zong, na de aankondiging van de geboorte van Jezus.