Loading...
 

11e zondag door het jaar A

11A

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
De trouw van God en zijn goede gezindheid voor de mensen.


1e lezingGod roept de mensen op om zijn woorden te onderhouden.
TussenzangGod is trouw en heeft het goede voor met de mensen.
2e lezingPaulus schrijft aan de Romeinen dat Jezus door zijn dood de mensen heeft gered.
EvangelieJezus zendt twaalf leerlingen met de opdracht het Rijk van God te verkondigen, een rijk van bevrijding uit al wat de mens belemmert.Extra
. Lezingen tijdens de 11e week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.Boven op de berg Sinaï
zei God tot Mozes:
'Ik ben een liefdevolle God,
Ik geef om jullie
en Ik kom mijn beloften na.
Hou mijn woorden niet voor jezelf, Mozes,
maar geef ze verder door.'

Jezus zond twaalf eenvoudige mensen uit.
Hij vroeg hun overal
het goede nieuws te vertellen.
En Hij zei hun wat ze moesten doen:
'Maak zieke mensen beter
en maak dode mensen weer levend.
Maak mensen met een huidziekte beter
en jaag kwade geesten weg.'

Misschien zou Hij vandaag tot ons zeggen:
'Breng mijn evangelie in woord en daad bij anderen.
Geef mensen levenskracht.
Bevrijd hen van angst en wanhoop.
Haal hen weg uit depressie en verslaving.
Sloop de muren van racisme en vreemdelingenhaat.
Doorbreek eenzaamheid en isolement.
Waardeer mensen om wie ze zijn.
Bemoedig en steun hen.
Wees hen nabij met liefdevolle zorg.
Schenk hun hoop voor de toekomst.
Bied hun vriendschap aan en hechte verbondenheid.
Neem hen op in een solidaire gemeenschap.'


Mia Verbanck - juni 2023
(Pastorale Eenheid Heilige Damiaan - Hoboken-Berchem-Kiel-Wilrijk)