Loading...
 

15 augustus - Tenhemelopneming van Maria

2 Maria

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Maria deelt in de verrijzenis van haar zoon.Vooravond

1e lezingKoning David laat de ark van het verbond feestelijk overbrengen naar Jeruzalem.
TussenzangPsalm 132 bezingt het binnengaan in de tempel van God in Jeruzalem.
2e lezingPaulus schrijft in een brief aan de christenen van Korinte dat Jezus de dood overwonnen heeft.
EvangelieLucas schrijft dat een vrouw Jezus aanspreekt om zijn moeder te feliciteren. Maar Jezus zegt dat iemand die het woord van God beluistert en ernaar handelt, nog meer gefeliciteerd mag worden.

Mis van de dag

1e lezingHet boek van de Openbaring schrijft over een vrouw die een kind kreeg dat onmiddellijk na de geboorte bij God gebracht werd zodat het kwade het niet kon verslinden.
TussenzangPsalm 45 bezingt de bruid van de koning.
2e lezingPaulus schreef in een brief aan de christenen van Korinte dat Jezus de eerste is die verrijst.
EvangelieLucas schreef over Elisabet die het bezoek krijgt van haar nicht Maria en haar zegt: 'Jij bent gezegend onder de vrouwen.' Daarna zong Maria een lied dat bekend is als het 'Magnificat', het belangrijkste loflied in het Nieuwe Testament.Extra
. Maria
. Tenhemelopneming van Maria
. Indien 15 augustus op een zondag valt, zijn de lezingen in de loop van de week die van de 20e week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.