Loading...
 

Psalm 45

2 Aayush Gop Rawat VPwSJhu5uhs Unsplash

Foto van Aayush(gop) Rawat in Unsplash (detail)


…page…

Psalm 45: Een bruiloftslied

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 894-895)

Een prachtig liefdeslied van de Korachieten. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘De lelies’.

Speciaal voor de koning maak ik een lied.
Ik bedenk mooie woorden,
en uit mijn hart komen prachtige zinnen.

Koning, niemand is zo mooi als u.
En alles wat u zegt, is goed.
God maakt u voor altijd gelukkig.

Sterke koning, pak uw zwaard,
het teken van uw grote macht.
Laat zien hoe machtig u bent,
en begin met de strijd.
Vecht voor waarheid, eerlijkheid en recht.
U zult geweldige dingen doen.
Want uw pijlen zijn scherp,
ze raken uw vijanden in hun hart.
Dood vallen ze voor u neer.

U bent voor altijd koning.
U bent een goede en eerlijke heerser,
zo machtig als een god.
U wilt eerlijkheid, u haat het kwaad.
Daarom heeft God u uitgekozen,
daarom bent u koning geworden.
Niemand is zo goed als u.

Koning, uw kleren ruiken heerlijk,
ze ruiken naar zoete kruiden en geurige olie.
En in uw prachtige paleizen klinkt vrolijke muziek.
Prinsessen met mooie sieraden zijn bij u,
en naast u staat uw bruid.
De allermooiste sieraden zijn van haar.

Luister, bruid, luister goed!
Vergeet waar u vandaan komt,
vergeet uw familie.
Als de koning naar u verlangt,
doe dan wat hij wil.
Voortaan moet u hem gehoorzaam zijn.
Bruid uit Tyrus,
rijke mensen uit uw nieuwe land
eren u met geschenken.

De stralende bruid wacht op de koning.
Ze draagt een jurk die met gouddraad versierd is.
Zo wordt ze naar de koning gebracht,
samen met haar dienaressen.
Allemaal dragen ze prachtige kleren.
Ze gaan het paleis van de koning binnen,
en iedereen is vrolijk en juicht.

Koning, uw zonen zullen na u heersen,
ze zullen koning zijn van het hele land.
Ik zal altijd over u zingen
en alle volken zullen u prijzen,
eeuwig en altijd!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Op de wijze van' Lelien'.
Van de Korachieten.
Een compositie. Een liefdeslied.

In mijn hart trillen woorden vol vuur.
Dit lied draag ik op aan mijn koning.
Mijn tong is de pen van een goed schrijver.

Jij bent de mooiste onder de mensen,
beminnelijkheid ligt op je lippen:
God heeft je voor altijd gezegend.

Bind je zwaard op de heup, o held,
het teken van waardigheid en pracht.
Span je boog,
begin de strijd voor waarheid,
voor recht dat verdrukt wordt.
Laat je hand ontzag opeisen!
Je pijlen zijn scherp gepunt.
Het krijgsvolk valt aan je voeten neer,
de vijand van de koning ligt verslagen.

Je goddelijke troon staat er voor alle tijden.
De scepter van het recht is die van je koningschap.
Je houdt van recht en je haat onrecht.
Daarom heeft God je gezalfd,
boven al je gelijken, met de olie van de vreugde.

Al je gewaden ruiken naar mirre, aloë en kaneel.
Uit je ivoren paleizen klinkt aangenaam snarenspel.
onder je schoonheden zijn koningsdochters.
Rechts van je staat de koningin,
gekleed in glanzend goud van Ofir.

'Hoor, jonkvrouw, kijk om je heen, luister.
Vergeet je volk en het huis van je vader.
Als de koning je schoonheid begeert
- hij is je heer - buig dan voor hem neer:
straks zullen, o dochter van Tyrus,
rijksgroten je huldigen met geschenken.'

Stralend verblijft de prinses in het binnenvertrek.
Haar gewaad is van goudbrokaat.
Ze wordt naar de koning geleid.
Meisjes in haar gevolg, gezellinnen,
worden ook tot jou gebracht,
voortgeleid onder vreugde en jubel.
Zo treden ze in de troonzaal.

Je zonen zullen de rij van je vaders voortzetten.
Zover als dit land reikt zul je hen aanstellen als vorst.
Ik zal je naam generatie na generatie doen leven.
Daarom zullen de volkeren je loven
van nu tot in de eeuwigheid.Stilstaan bij …

Koning
Wie de koning is die in deze psalm bezongen wordt, weet men niet.

Scepter van het recht
Dit verwijst naar de praktijk waarbij de koning ook rechter was.

Mirre
Een geliefd specerij op bruiloftsfeesten.

Ivoren paleizen
Mogelijke verwijzing naar het paleis van Achab in Samaria.

Ofir
Arabisch land dat kwaliteitsvol goud leverde.

Tyrus
Belangrijke haven aan de Middellandse Zee. Nu de vierde belangrijkste stad van Libanon.
Lees meer

Bij de tekst

Opbouw

DELENVERZENINHOUD
Inleiding (2)
Deel 1 (3-10): De koning wordt bezongen: een rechtvaardige koning, die vol zegen is.
Deel 2 (11-16): De bruid wordt bezongen: haar schoonheid, haar kleding, haar omgeving.
Slot (17-18): Bezingen van het toekomstperspectief van de koning.
Loflied

Deze psalm wordt gezien als een huwelijkslied, geschreven voor een koning op de dag van zijn huwelijk met een buitenlandse vrouw.


Gaat het om koning Salomo?
. Er is sprake van het goud uit Ofir
. De bruid wordt ‘Dochter van Tyrus’ genoemd
Bezwaar: er wordt gesproken over ‘de plaats van je vaderen’. Dit veronderstelt dat de koning meer dan één (voor)vader als koning heeft. Salomo had alleen zijn vader David als voorganger.


Gaat het om koning Achab?
. Zijn vrouw Izebel was een prinses van Tyrus.
. ‘Ivoren paleizen’: in het paleis van Achab in Samaria ontdekten archeologen prachtig bewerkt ivoor.


Gaat het om koning Josafat?
. Hij was een rijke koning die rechtvaardig was

Later las men de psalm als een psalm waarin de koning de Messias is, en zijn bruid Israël.Spreken met beelden

Psalm 45 is een lied dat voor een koning geschreven werd. Omdat God ook al eens een koning genoemd wordt, had / heeft men er geen problemen mee om dit huwelijkslied ook voor God te zingen.
Bovendien is de Bijbel gewoon om een huwelijksrelatie te zien als het beeld voor de relatie tussen God en zijn volk. De ‘vrouw’ is dan het volk Israël.
Zo komt het dat wanneer Israël God niet meer op de juiste manier dient, het beeld gebruikt wordt van Israël als een vrouw die ontrouw is aan haar echtgenoot.Eerste christenen

Als men de koning in Psalm 45 ziet als een verwijzing naar Jezus, dan worden in de beschrijving van de bruid de kenmerken gezien van een ware gelovige. Zo wordt de bruid van de koning opgeroepen om haar afkomst te vergeten, en als het ware wedergeboren haar Koning te volgen en Hem trouw te zijn.