Loading...
 

Psalm 45

2 Goud

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 45: Een bruiloftslied

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Op de wijze van' Lelien'.
Van de Korachieten.
Een compositie. Een liefdeslied.

In mijn hart trillen woorden vol vuur.
Dit lied draag ik op aan mijn koning.
Mijn tong is de pen van een goed schrijver.

Jij bent de mooiste onder de mensen,
beminnelijkheid ligt op je lippen:
God heeft jou voor altijd gezegend.

Bind je zwaard op de heup, o held,
Het is het teken van waardigheid en pracht.
Span je boog, begin de strijd voor waarheid,
voor recht dat verdrukt wordt.
Laat je hand ontzag opeisen!
Jouw pijlen zijn scherp gepunt.
Het krijgsvolk valt aan je voeten neer,
de vijand van de koning ligt verslagen.

Jouw goddelijke troon staat er voor alle tijden.
De scepter van het recht is die van je koningschap.
Jij houd van recht en je haat onrecht.
Daarom heeft God, jouw God, je gezalfd,
boven al je gelijken, met de olie van de vreugde.

Al je gewaden ruiken naar mirre, aloë en kaneel.
Uit jouw ivoren paleizen klinkt aangenaam snarenspel.
Koningsdochters zijn onder je schonen.
Rechts van jou, staat de koningin,
gekleed met in glanzend goud van Ofir.

'Hoor, jonkvrouw, kijk om je heen, luister.
Vergeet je volk en het huis van je vader.
Als de koning jouw schoonheid begeert
- hij is jouw heer - buig dan voor hem neer:
straks zullen, o dochter van Tyrus,
rijksgroten jou huldigen met geschenken.'

Stralend verblijft de prinses in het binnenvertrek.
Haar gewaad is van goudbrokaat.
Ze wordt naar de koning geleid.
Meisjes in haar gevolg, gezellinnen,
worden ook tot jou gebracht,
voortgeleid onder vreugde en jubel.
Zo treden ze in de troonzaal.

Je zonen zullen de rij van je vaders voortzetten.
Zover als dit land reikt zul je hen aanstellen als vorst.
Ik zal je naam generatie na generatie doen leven.
Daarom zullen de volkeren je loven
van nu tot in de eeuwigheid.Stilstaan bij …

Scepter van het recht
Dit’ verwijst naar de praktijk waarbij de koning tevens rechter was.

Mirre
Een geliefd specerij op bruiloftsfeesten.

Ivoren paleizen
Mogelijke verwijzing naar het paleis van Achab in Samaria.

Ofir
Arabisch land dat kwaliteitsvol goud leverde.

Tyrus
Belangrijke haven aan de Middellandse Zee. Nu de vierde belangrijkste stad van Libanon.
Lees meer

Bij de tekst

Opbouw

Inleiding (2)
Deel 1 (3-10): De koning wordt bezongen als een rechtvaardige koning, die vol zegen is.
Deel 2 (11-16): De bruid wordt bezongen: haar schoonheid, haar kleding, haar omgeving.
Slot (17-18): Bezingen van het toekomstperspectief van de koning.
Loflied

Deze psalm wordt gezien als een huwelijkslied, geschreven voor een koning op de dag van zijn huwelijk met een buitenlandse vrouw.


Gaat het om koning Salomo?
. Er is sprake van het goud uit Ofir
. De bruid wordt ‘Dochter van Tyrus’ genoemd
Bezwaar: er wordt gesproken over ‘de plaats van je vaderen’. Dit veronderstelt dat de koning meer dan één (voor)vader als koning heeft. Salomo had alleen zijn vader David als voorganger .


Gaat het om koning Achab?
. Zijn vrouw Izebel was een prinses van Tyrus.
. ‘Ivoren paleizen’: in het paleis van Achab in Samaria ontdekten archeologen prachtig bewerkt ivoor.


Gaat het om koning Josafat?
. Hij was een rijke koning die gerechtig was

Later las men de psalm als een psalm waarin de koning de Messias is, en zijn bruid Israël.Spreken met beelden

Psalm 45 is een lied dat voor een koning geschreven werd. Omdat God ook al eens een koning genoemd wordt, had / heeft men er geen problemen mee om dit huwelijkslied ook voor God te zingen.
Bovendien is de Bijbel ermee vertrouwd een huwelijksrelatie te zien als het beeld voor de relatie tussen God en zijn volk. De ‘vrouw’ is dan het volk Israël.
Zo komt het dat wanneer Israël God niet meer op de juiste manier dient, het beeld gebruikt wordt van Israël als een vrouw die ontrouw is aan haar echtgenoot.Eerste christenen

Als de koning in Psalm 45 verwijst naar Jezus, dan worden in de beschrijving van de bruid de kenmerken gezien van een ware gelovige. Zo wordt de bruid van de koning opgeroepen om haar afkomst te vergeten, en als het ware wedergeboren haar Koning te volgen en Hem trouw te zijn.