Loading...
 

18 december

2 7154 Y S OkAHdWuhWV0 Unsplash

Foto in Unsplash
Rode draad in de lezingen
Jezus, de Redder komt.


1e lezingDe profeet Jeremia zegt als woordvoerder van God, dat een nakomeling van David een koning zal zijn, die wijs zal regeren, rechtvaardigheid zal laten gebeuren en het land zal bevrijden zodat er vrede komt.
TussenzangPsalm 72, een koningspsalm, schetst het profiel van de ware koning.
EvangelieMatteüs schrijft over Jozef die van een engel verneemt dat het kindje dat Maria verwacht van de Heilige Geest is en dat hij Het Jezus moet noemen, omdat Hij mensen zal redden.Extra
. Advent
. Advent vieren
. Verhaal van de dag:

2 7155 Kevin Schmid Ve48YLoEJZA Unsplash

Redding
(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007, p. 164)

Op een dag regende het zo lang en zo hard,
dat de hele streek overstroomde.
Een heel gelovig man klom op zijn dak.
Er kwam een reddingsboot langs
die hem wilde meenemen.
Maar de man zei: ‘God zal wel voor mij zorgen’
en hij stuurde de boot weg.
Het bleef stormen en regenen,
en het water bleef stijgen.
Nu stond het water tot aan zijn kin.
Er kwam een roeiboot langs
die hem wilde redden,
en weer weigerde de man.
‘Ik vertrouw op God’, zei hij,
‘Hij komt me wel helpen.’
Het water steeg nog hoger.
De man kon nauwelijks ademhalen.
Toen kwam er een helikopter.
De bemanning liet een ladder zakken
om hem te redden.
Maar de man zei: ‘Ga maar weg.
God zal me redden.’
Maar het bleef regenen
en het water bleef stijgen.
Tenslotte verdronk de man.

Hij ging naar de hemel.
Toen hij God zag, riep hij:
‘God, ik had zoveel vertrouwen in U.
Ik geloofde heel sterk in U.
Waarom heeft U mij niet gered?’
Toen krabde God zich op het hoofd en zei:
‘Ik begrijp er niets van!
Ik heb je nog wel twee boten

en een helikopter gestuurd!’
Foto van Kevin Schmid in Unsplash