Loading...
 

19 december

Gary Butterfield VtikYB DXLg Unsplash

Foto van Gary Butterfield inUnsplash (detail)
Rode draad in de lezingen
In de Bijbel wordt de gebeoorte van een belangrijk persoon vaak door een engel aangekondigd.


1e lezingEen engel komt bij de vrouw van Manoach en brengt haar de boodschap van de geboorte van een zoon, iets wat de vrouw al lang niet meer durfde te hopen. Haar zoon wordt later Simson, die het volk Israël bevrijdt van het juk van de Filistijnen.
TussenzangPsalm 71 is een psalm van iemand die in zijn nood redding zoekt bij God.
EvangelieLucas vertelt over priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet. Het koppel kon geen kinderen krijgen, toch komt een engel de boodschap brengen van de komst van een zoon. Het slaat de priester met verstomming. Hun zoon wordt later Johannes de Doper, die mensen bevrijdt van het juk van de zonde.Extra
. Advent
. Advent vieren
. Verhaal van de dag:

File0001676377022

Een aparte engel
(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 357)

Bwito zag er anders uit dan de andere kinderen,
want hij kwam uit Afrika.
Nu wilde de juf met haar klas een kerstspel spelen
en Bwito wilde de engel zijn
die aan de herders vertelt dat Jezus geboren is.
Marian, die zelf engel wilde spelen, zei:
‘Een jongen kan geen engel zijn!’
‘Dat kan wel,’ riep Bwito, ‘ik heb nog nooit gehoord
dat engelen vrouwen of mannen zijn.’
‘Maar ze zien er niet zwart uit,’ riep Marian,
‘ze hebben blonde haren en lieve stemmen.’

De volgende dag zei Bwito:
‘Mijn papa zegt dat in de bijbel nergens staat
hoe engelen eruit zien en wat voor stem ze hebben.’
‘Dat is zo,’ zei de juf, ‘jouw papa heeft gelijk.’
Om te zaak te beëindigen, besloot ze om er om te loten.
Bwito won en Marian mocht met het engelenkoor zingen.
Op een dag kwam Bwito op de repetitie
met de linker arm in het gips.
Hij had geprobeerd om vanaf het garagedak te leren vliegen.
Maar zijn landing mislukte en hij brak zijn arm.
Marian zei: ‘Nu kan Bwito geen engel meer zijn, hè?’
Maar Bwito zei: ‘Mijn mama zegt dat het is niet belangrijk is
of een engel zijn armen kan uitstrekken.
Het komt op de boodschap aan!’

Dat jaar had de engel zwart kroeshaar, en zijn linkerarm in het gips.
Bwito zei luid:
‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,
een grote vreugde voor het hele volk.
Vandaag is in de stad van David uw Redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer.’
Toen de mensen hem hoorden wisten ze
dat niemand een betere engel kon zijn.

(Naar een Duits verhaal)