Loading...
 

1e zondag van de advent B - tweede lezing

1 Korintiërs 1, 3-9: Paulus dankt

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1803)

Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.
Ik dank mijn God steeds, omdat hij zo goed voor jullie is. Hij heeft ervoor gezorgd dat jullie in Jezus Christus gingen geloven.
Dankzij Jezus Christus hebben jullie veel bijzondere krachten van de heilige Geest gekregen. Want jullie spreken de woorden van de Geest, en jullie hebben bijzondere kennis. Daaraan is te zien hoe sterk jullie geloven in het goede nieuws over Jezus Christus. En nu wachten jullie op zijn terugkeer uit de hemel.
Onze Heer Jezus Christus zal jullie kracht geven tot het einde. En op de dag dat hij terugkomt, zullen jullie gered worden. Want dan zal er bij jullie niets verkeerds te vinden zijn. Jullie kunnen op God vertrouwen. Hij heeft jullie uitgekozen om met elkaar een eenheid te vormen. Samen zijn jullie de kerk van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders en zusters, ik wens jullie
dat God, onze Vader en Jezus Christus
goed zijn voor jullie en jullie vrede brengen.

Altijd weer opnieuw dank ik God
omdat Hij jullie in Christus Jezus zijn goedheid heeft gegeven.
Dankzij Christus zijn jullie in elk opzicht rijk geworden.
Alles wat jullie zeggen en alles wat jullie weten
bewijst hoe sterk jullie geloof in Christus is.

Terwijl jullie wachten op de komst van onze Heer Jezus Christus,
ontbreekt het jullie daarom aan geen enkele gave van de Geest.
Hij is het ook die jullie tot op het einde de zekerheid geeft
dat er bij jullie niets verkeerds te vinden zal zijn
op de dag van onze Heer Jezus Christus.
God is trouw.
Hij heeft jullie geroepen om een eenheid te vormen
met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.Stilstaan bij …

Dank
Het valt op dat Paulus, anders dan in de andere brieven, God dankt voor wat Hij aan de geadresseerden heeft gegeven, en niet voor wat de geadresseerden voor hem hebben gedaan.

Komst / openbaring
(Vertaling van het Griekse woord apokalupsis, openbaring)
Dit woord wordt ook gebruikt als titel van het laatste boek in de Bijbel, waarmee gesuggereerd wordt dat met de komst van Jezus Christus nog niet alles was onthuld.

De dag van onze Heer Jezus Christus
Hiermee bedoelt Paulus de dag waarop Christus terugkomt en zich in volle heerlijkheid openbaart. Wanneer die dag precies komt, is niet bekend.
Bij de tekst

Advent

Het begin van de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinte wordt op de eerste zondag van de advent voorgelezen in het jaar B. Net zoals de christenen toen uitkeken naar de komst van Jezus, doen christenen dat ook vandaag.

Suggesties

Grote kinderen

EXTRA

Danken

Klik hier voor suggesties bij ‘danken’.

Overweging

Johan Poppe

Waakzaam zijn

(Eerste zondag van de advent - jaar B, Dendermonde, 3 december 2023)

Als we onszelf en deze wereld willen omvormen
moeten we ons in een nieuwe routine brengen.

Kernbegrippen in die nieuwe routine?
• Gastvrijheid en gemeenschapszin.
• Aandacht voor het mysterie dat mens heet.
• De menselijke vraag en nood om nabijheid niet langer negeren.
• Luisteren ontdekken als het waardevolle praten …. van de ander.
• Moedig, krachtig én onverbloemd het woord nemen
alvorens frustraties onoverkomelijk worden
of dreigen te exploderen in daden van geweld en haat.
• Jezelf niet al te serieus nemen
• De vleugels durven uitslaan en oude zekerheden loslaten.
• Ergens kunnen thuiskomen, wortel kunnen schieten
en je durven verankeren tussen de mensen.
• …
• En vooral vasthouden aan de liefde.

Het was en is de overtuiging van Paulus
dat wie van deze gezindheden zijn levenswerk maakt
zichzelf opnieuw op een goddelijke weg zet.

Dat wil zeggen dat hij of zij haast als vanzelf
een mens van vreugde en gerechtigheid zal worden
en anderen daar positief kan mee infecteren.