Loading...
 

20e zondag door het jaar A

A 20

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
God is er voor iedereen.


1e lezingJesaja zegt in naam van God, dat zijn tempel een huis van gebed is voor alle volkeren. Een huis dat voor hen open staat als ze rechtvaardig handelen en aan God de juiste plaats geven in hun leven.
TussenzangPsalm 67 zingt dat God goed en rechtvaardig is voor alle volkeren.
2e lezingIn zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus dat hij 'apostel van de heidenen' is, iemand die gestuurd wordt naar alle mensen zonder onderscheid.
EvangelieToen Jezus is de streek van Tyrus en Sidon was, een streek waar geen joden woonden, vroeg een vrouw Hem om haar dochter te genezen. Jezus antwoordde dat Hij alleen maar naar de 'schapen van Israƫl' gestuurd werd. Maar het geloof van de vrouw deed hem van visie veranderen.Extra
. Lezingen tijdens de 20 week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.