Loading...
 

21 november: Maria-Opdracht - Maria presentatie

Presentation.de.marie.au.temple


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Het feest

Dit feest wordt gevierd op 21 november. Men viert dan dat Joachim en Anna, de ouders van Maria, haar naar de tempel brachten toen ze drie jaar oud was, om haar op te dragen aan God. Ze deden die belofte uit dankbaarheid voor haar geboorte nadat ze jaren onvruchtbaar waren. Maria verbleef in de tempel tot haar huwelijk met Jozef, een weduwnaar. Ze zou toen twaalf jaar geweest zijn.

Deze gebeurtenis gaat terug op een tekst uit het apocriefe evangelie van Jacobus:

En de priester ontving haar en nadat hij haar gekust had zegende hij haar met de woorden: “De Heer heeft uw naam groot gemaakt onder alle geslachten. In u zal de Heer in de laatste dagen zijn verlossing aan de kinderen van Israël openbaren.” En hij zette haar op de derde tree van het altaar en de Heer God deed genade op haar neerdalen en zij danste op haar voetjes en het hele huis Israël kreeg haar lief. En haar ouders vertrokken weer, vol verwondering, en zij loofden de almachtige God, omdat het kind zich niet had omgekeerd. En Maria bleef in de tempel van de Heer als een pikkende duif en zij ontving voedsel uit de hand van een engel.
(hoofdstuk 8)Deze legende wil eerder de betekenis van Maria weergeven dan te vermelden wat er werkelijk gebeurd is. Ze wil zeggen dat Maria al van jongs af helemaal toegewijd was aan God, en zo de perfecte moeder van Jezus, de Messias, was.

Voor de Orthodoxe christenen is de herinnering aan dit gebeuren één van de 12 grote feesten. Ze vieren dit feest al vanaf de 8e eeuw na Christus. Het werd in het midden van de 12e eeuw op de orthodoxe kerkelijke kalender geplaatst.
Pas in 1585 plaatste paus Sixtus V dit feest op de Romeinse kalender.
'Maria presentatie' in de kunst

Icoon

'Opdracht van Maria in de tempel'

Icoon Presentatie

Deze icoon maakt deel uit van de reeks feesticonen in een orthodoxe Kerk. In een iconostase staat deze icoon meestal bijna helemaal links, na de icoon van de geboorte van Maria.
Hoofdtafereel
In het midden staat Maria. Hoewel ze nog kind is, is ze al gekleed zoals we haar kennen als Moeder Gods: een lange sluier bedekt haar hoofd en schouder. Daarop staan drie sterren die verwijzen naar haar maagdelijkheid voor, tijdens en na de geboorte van Jezus.

Achter Maria staan een aantal meisjes zonder aureool / nimbus die kaarsen (of soms toortsen) dragen.

Priester Zacharias, de vader van Johannes de Doper, verwelkomt Maria. Hij draagt een wit hoedje met een rode pompon op, een hoofddeksel dat gewoonlijk door profeten gedragen wordt.

Dit gebeuren vindt plaats binnenin de tempel. Dit wordt in een traditionele icoon duidelijk gemaakt door een gedrapeerde rode stof.Detail
Links boven op deze icoon is Maria te zien bovenaan een trap in de tempel. Ze zit er op een troon en onder een baldakijn die het Heilige der Heiligen symboliseert. De engel Gabriël komt haar eten brengen. Het is die engel die haar later de geboorte van Jezus aankondigt.Paolo UCELLO

Maria Presentatie (1435)

UcelloTITIAAN

Presentatie van Maria (1534-1536)

Titiaan

(Galleria dell' Accademia in Venetïë)


Titaan Detail

Detail