Loading...
 

26e zondag door het jaar A - eerste lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…,

Ezechiël 18, 25-28: Een nieuwe toekomst

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dit zegt God:
‘Jullie beweren:
“De wegen van God zijn niet recht!”
Maar Israëlieten, luister!
Is het echt mijn weg die niet recht is?
Zijn het niet eerder jullie eigen wegen
die niet recht zijn?

Wie rechtvaardig was
maar zich daarvan afkeert en onrecht begaat,
sterft omdat hij kwaad heeft gedaan.

Wie goddeloos leefde
maar dat niet langer doet,
Mij trouw is en het goede doet,
zal in leven blijven.
Als hij tot inzicht en inkeer komt
en niet langer nog misdaden begaat,
blijft hij zeker leven en moet hij niet sterven.’Stilstaan bij ...

Recht
In deze context wordt ment 'recht' rechtvaardigheid bedoeld .

Bij de tekst

Ezechiël

Ezechiël was een profeet die de ballingschap meemaakte.
Lees meer.Vergeven

God pint mensen niet vast op hun verleden. Telkens opnieuw geeft Hij nieuwe kansen (leven) aan wie zich bekeert.