Loading...
 

26e zondag door het jaar B

2 WindRode draad in de lezingen
De Geest waait waar Hij wil: zijn manier van denken / handelen is veel ruimer dan die van mensen.


1e lezingDe Geest liet twee mannen profeteren (= in naam van God spreken) die niet bij de groep aanwezig waren. Toen Jozua vond dat dit verboden moest worden zei Mozes dat hij wou dat dat het hele volk zo zou spreken.
TussenzangPsalm 19 bezingt het woord van God: het is eerlijk, waar en rechtvaardig.
2e lezingJakobus schrijft in zijn brief dat de Geest niet waait waar mensen rijkdom verwerven op de rug van anderen.
EvangelieToen Johannes zei dat er iemand was die niet behoorde tot de groep volgelingen van Jezus toch in zijn naam kwade geesten wegjoeg, reageerde Jezus net zoals Mozes dat eerder deed.Extra
. Heilige Geest
. Lezingen tijdens de 26 week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.