Loading...
 

2e paaszondag A

2 Paasz A

(Morguefile free stock photo license)




Rode draad in de lezingen
Verrijzenis: leven over moeilijkheden en dood heen.


1e lezingDeze tekst geeft een inkijk in het leven van de eerste christenen. Ze schetst een ideale christelijke gemeenschap. Misschien is dat niet zo gemakkelijk te realiseren, maar een inspiratiebron is het zeker!
TussenzangDe Feestpsalm 118 bezingt de vreugde van de gelovige om God die moeilijkheden heeft doen overwinnen.
2e lezingDeze brief van Petrus roept de gelovigen op om te kijken over de moeilijkheden heen die ze ervaren.
EvangelieDe hele paastijd worden uit het evangelie teksten voorgelezen die vertellen over hoe de leerlingen de verrijzenis van Jezus ervaren hebben. In het evangelie van de tweede paaszondag blijkt dat ze Jezus zeker ervaren hebben bij het elkaar toewensen van vrede.



Extra
. Tweede paaszondag
. Vijftigdagentijd