Loading...
 

3e paaszondag A

3 Paaszondag A

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
De weg van wanhoop naar hoop, de weg naar het leven.


1e lezingPetrus die eerst samen met de andere leerlingen van Jezus verslagen was door de kruisdood van Jezus, trad met Pinksteren naar voren met als belangrijkste boodschap: 'Wat wanhoop was, wordt hoop, want God heeft Jezus tot leven gewekt. God heeft ons de weg naar het leven doen kennen.
Tussenzang'Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf, Gij zult mij de weg van het leven wijzen.' Deze woorden uit psalm 16 vormen de ruggengraat van wat Petrus met Pinksteren zei.
2e lezingIn de brief die aan Petrus wordt toegeschreven staat dat het geloof in de verrijzenis de basis is van de hoop van de christenen.
EvangelieTwee leerlingen uit EmmaĆ¼s lieten, midden in hun groot verdriet, iemand gastvrij in hun gesprek toe en nodigden hem uit in hun huis. Nadien herkenden ze in die vreemdeling de verrezen Jezus omdat Hij hen sprak over de Bijbel en het brood brak.Extra
. Vijftigdagentijd