Loading...
 

4e zondag van de veertigdagentijd B

B 40 4  6090

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Wat slecht is, blijft niet duren. De goedheid van God heeft het laatste woord.


1e lezingHet volk Israël zag de ballingschap naar Babylonië als een straf van God voor hun fout gedrag. Aan die ballingschap kwam een einde toen de Perzische koning Cyrus aan de macht kwam. Ook hierin zag Israël de hand van God.
TussenzangPsalm 137 weerspiegelt het gevoel van de ballingen in Baylon: depressief en verdrietig.
2e lezingPaulus schreef in zijn brief aan de christenen van Efeze over de goedheid van God: Hij is het die mensen doet opstaan.
EvangelieDe evangelist Johannes reconstrueerde in zijn evangelie een gesprek tussen Jezus en Nicodemus, een Farizeeër. Daarin zei Jezus dat wie in waarheid leeft, naar het licht gaat.Extra
. Veertigdagentijd
. Lezingen tijdens de 4e week van de veertigdagentijd