Loading...
 

AKKO - PTOLEMAÏS

2 D.VanderhallenAkko 2012DSC08576

AKKO / PTOLEMAÏS

Foto © Dirk Vanderhallen (2012)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Ptolemaïs, Akko, Acre, Akka, een oude havenstad ten noorden van de berg Karmel lag / ligt aan de Middellandse Zee op 23 kilometer ten noorden van Haifa, tussen Tyrus en Caesarea.
De oude stad lag niet op de plaats van de huidige stad maar iets meer landinwaarts op een heuvel.

C. Leterme Akko2012 08574

Foto © Chantal Leterme (2012)
Over de naam van de stad

Na de verovering van Alexander de Grote werd de naam ‘Acre’ gewijzigd in het hellenistische ‘Antiochia Ptolemais’. Wellicht een verwijzing naar Ptolemaeus I Soter, de opvolger van Alexander de Grote, die bij de verdeling van het rijk na de dood van Alexander de provincie Egypte kreeg. Daarna werd de stad Ptolemaïs genoemd.

Griekse historici noemen de stad ‘Akè’ (= genezing). Volgens de Griekse mythologie vond Hercules er kruiden om zijn wonden mee te genezen.

De kruisvaarders noemden de stad 'St Johannes van Acre'.Meer over Ptolemaïs / Akko

Akko is een heel oude stad. Bronnen uit Egypte vermelden haar al in de negentiende eeuw voor Christus.

In de loop der eeuwen werd de stad veel keren verwoest en terug opgebouwd.

In de Romeinse tijd was Ptolemaïs een belangrijke haven. Het was ook, sinds keizer Claudius, een kolonie, een plaats waar oudgedienden van het Romeinse leger verbleven.

Tijdens de kruistochten was 'Acre' een belangrijk bolwerk van de kruisvaarders, dat ze in 1291 verloren.
Klik hier om veel bouwwerken uit die tijd in Akko te kunnen zien.

Door de verzanding van de haven verloor Akko in de late negentiende eeuw na Christus haar positie als belangrijkste haven aan Beiroet en aan Haïfa.

In 1948 namen Israëlische troepen de stad in. In het noorden en het westen van de stad werden Joodse woonwijken gebouwd. In de oude binnenstad bleven vooral de Arabische bewoners.Paulus en Ptolemaïs

Paulus kwam in Ptolemaïs aan land op het einde van zijn derde reis (naar Griekenland). Hij bezocht er de christenen van die stad.

Wetenswaardigheden

Kruisvaarders

Na de Eerste Kruistocht werd Acre de belangrijkste havenstad van het Heilig Land. De kruisvaarders trokken er heel wat grote gebouwen op om voorraden in te slaan. Ze versterkten ook de stad. De hospitaalridders bouwden er hun ziekenhuis en hadden er hun hoofdkwartier.

C. Leterme Akko2012 08537

Foto © Chantal Leterme (2012)


In 1291 werd Acre verwoest door de Mammeluken. Om te voorkomen dat kruisvaarders de overgebleven gebouwen uit de stad opnieuw in gebruik zouden nemen, vulden ze die op met aarde. De meeste resten uit de tijd van de kruisvaarders (een complex van hallen / voorraadschuren) zijn daarom nu ondergronds te vinden.

C. Leterme Akko2012 08530

Foto © Chantal Leterme (2012)
Karavanseraï

In Akko zijn een aantal karavanseraïs (Khans) te zien. Het waren een soort herbergen voor trekkende karavanen. Op de begane grond bevonden zich de stallen voor de kamelen. Op de verdieping waren de ruimtes waar de handelaars konden overnachten.
Deze karavanserais tonen aan dat Akko een invloedrijk commercieel centrum was.

C. Leterme Akko2012 08572

Khan el umdan, 'zuilenkaravanserai'
Foto © Chantal Leterme (2012)De ‘herberg’ waarvan Lucas spreekt in zijn evangelie, was wellicht ook zo’n gebouw. Hoogstwaarschijnlijk minder groot en luxueus dan de 'herbergen' in Akko.Glas

Er wordt verteld dat Fenicische zeelui vaststelden dat het zand begon te smelten toen ze op het strand vuur maakten. Zo zouden ze het glas hebben uitgevonden.
Maar ook andere volkeren claimen de uitvinding van glas.
Wel zouden ze als eersten de techniek ontdekt hebben om glas doorschijnend te maken.

Akko / Ptolemaïs in de Bijbel

Oude Testament

Rechters 1, 31
"Aser heeft de inwoners van Akko, Sidon, Achlab, Akzib, Chelba, Afek en Rechob niet kunnen verdrijven."Ptolemaïs wordt als stad vermeld in 1 Makkabeeën.Nieuwe Testament

Handelingen 21, 7
"Na Tyrus legden wij het laatste stuk van onze zeereis af en liepen Ptolemaïs binnen. Wij gingen daar de broeders begroeten en bleven een dag bij hen."

Lees meer