Loading...
 

APOSTEL JAKOBUS

5 Albrecht Dürer

(A. Dürer - wikiart)


…page…

Wie was Jakobus?

Apostel

Jakobus, zoon van Zebedeüs en Maria Salomé, was een van de twaalf apostelen van Jezus Christus en misschien wel een neef van Jezus.
Men noemt hem ‘de Meerdere’ (Maior) om hem te onderscheiden van Jakobus die ‘de Mindere’ wordt genoemd of ook ‘De rechtvaardige’.Het Nieuwe Testament over Jakobus

Jezus riep Jakobus samen met zijn broer Johannes, terwijl hij aan het werk was op de vissersboot van zijn vader Zebedeüs.

Samen met Petrus en zijn broer Johannes, was Jakobus een van de drie belangrijkste leerlingen: ze waren getuige van de gedaanteverandering van Jezus op de berg (Marcus 9, 2), waren erbij toen Jezus het dochtertje van Jaïrus genas (Marcus 5, 37, Lucas 8, 51) en in de Olijfhof toen Jezus werd gearresteerd (Marcus 14, 33, Matteüs 26, 37).

Hij en zijn broer Johannes waren impulsief. Daarom gaf Jezus hen de bijnaam Boanerges, ‘zonen van de donder’.
Hij was ook ambitieus: hij vroeg aan Jezus een ereplaats in zijn Rijk.

Hij was de eerste apostel die de marteldood stierf, ongeveer 11 jaar na de dood van Jezus: Herodes Agrippa I liet hem met een zwaard onthoofden (Handelingen 12, 2).

Jacobus en kunst

Attributen

5 H Jakobus Hilden Wikimedia

De heilige Jacobus wordt vaak afgebeeld als pelgrim.
Op schilderijen en beelden is hij te herkennen aan:
. de schelp, die ook Sint-jakobsschelp genoemd wordt.
. de staf, die pelgrims gebruikten.

A. DÜRER

Heilige Jakobus

5 Albrecht Dürer

Extra

Santiago de compostella

In het Spaans wordt ‘Heilige Jakobus’ (Santo Iago, San Yago) verkort tot ‘Santiago’.

Volgens een legende zou men het lichaam van Jakobus in een stenen boot gelegd hebben waarin twee van zijn leerlingen meereisden. Toen de boot de Galicische kust bereikte, werd het dode lichaam begraven aan de berg Libredón. Later werd over het graf een kathedraal gebouwd.
Deze plaats is nu bekend als: Santiago de Compostella (= ‘sterrenveld’, omdat dit veld door een ster werd aangewezen).
Santiago trekt tot op vandaag veel pelgrims aan van over de hele wereld.

Aan de kathedraal die oorspronkelijk Romaans was, werden later gotische en barokke elementen toegevoegd.
Klik hier voor een virtueel bezoek aan de kathedraal.

Heel bekend is de ‘botafumeiro’, het grote wierookvat. Het werd gemaakt in 1851, weegt 81 kilo en is 160 cm hoog. As me het gebruikt vult men het met 40 kilo houtskool en wierook. Acht ‘tiraboleiro's’ trekken aan de touwen en laten het vat zwaaien tot bijna aan het dak van het transept.