Loading...
 

APOSTEL JAKOBUS

5 Albrecht Dürer Detail

JAKOBUS de meerdere

(A. Dürer - wikiart - detail)


…page…

Wie was Jakobus?

Apostel

Jakobus, zoon van Zebedeüs en Maria Salomé, was een van de twaalf apostelen van Jezus Christus en misschien wel een neef van Jezus.
Men noemt hem ‘de meerdere’ (Maior) om hem te onderscheiden van Jakobus die ‘de mindere’ wordt genoemd en van Jakobus ‘de rechtvaardige’, die de brieven schreef die in het Nieuwe Testament staan en een broer van Jezus zou geweest zijn.Het Nieuwe Testament over Jakobus

Jezus riep Jakobus samen met zijn broer Johannes, terwijl hij aan het werk was op de vissersboot van zijn vader Zebedeüs.

Samen met Petrus en zijn broer Johannes, was hij een van de drie belangrijkste leerlingen:

Ze waren getuige van de gedaanteverandering van Jezus op de berg Marcus 9, 2
Ze waren erbij toen Jezus het dochtertje van Jaïrus genasMarcus 5, 37Lucas 8, 51
Ze waren in de Olijfhof toen Jezus werd gearresteerdMarcus 14, 33Matteüs 26, 37


Omdat ze nogal impulsief waren gaf Jezus hem en zijn broer Johannes de bijnaam Boanerges, ‘zonen van de donder’.
Hij was ook ambitieus: hij vroeg aan Jezus een ereplaats in zijn Rijk.

Hij was de eerste apostel die de marteldood stierf, ongeveer 11 jaar na de dood van Jezus: Herodes Agrippa I liet hem met een zwaard onthoofden (Handelingen 12, 2).Jakobus in Spanje

In de vijfde eeuw na Christus wordt vermeld dat Jakobus in Spanje zou gepredikt hebben.
Pas in de achtste eeuw wordt vermeld dat hij in Spanje begraven zou zijn.
In de negende eeuw wordt in Santiago de Compostella in Noord-West Spanje een basiliek aan hem gewijd.

Jakobus en kunst

Attributen

5 H Jakobus Hilden Wikimedia

De heilige Jakobus wordt vaak afgebeeld als pelgrim.
Op schilderijen en beelden is hij dan te herkennen aan:
. de schelp, die ook Sint-Jakobsschelp genoemd wordt.
. de staf, die pelgrims gebruikten.

A. DÜRER

Heilige Jakobus

5 Albrecht Dürer

Extra

Santiago de compostella

In het Spaans wordt ‘Heilige Jakobus’ (Santo Iago, San Yago) verkort tot ‘Santiago’.

Volgens een legende zou men het onthoofde lichaam van Jakobus in een stenen boot gelegd hebben waarin twee van zijn leerlingen meereisden. Toen de boot de Galicische kust bereikte, werd het dode lichaam begraven aan de berg Libredón. Later werd over zijn graf een kathedraal gebouwd.
Deze plaats is nu bekend als: Santiago de Compostella (= ‘sterrenveld’, omdat dit veld door een ster werd aangewezen).
Santiago trekt tot op vandaag veel pelgrims aan van over de hele wereld.

Aan de kathedraal die oorspronkelijk Romaans was, werden later gotische en barokke elementen toegevoegd.

Heel bekend is de ‘botafumeiro’ (= rookuitdrijver), het grote wierookvat. Het werd gemaakt in 1851, weegt 81 kilo en is 160 cm hoog. Als men het vat gebruikt, vult men het met veertig kilo houtskool en wierook. Acht ‘tiraboleiro's’ trekken aan de touwen en laten het zwaaien tot bijna aan het dak van het transept.

Klik hier om het wierookvat in volle actie te zien.
Zicht op de kathedraal vanuit een drone.