Loading...
 

Apokalyps 18, 1-2.21-23. 19, 1-3.9a

2

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Apocalyps 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a: De val van Babylon

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Daarna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen.
Hij had groot gezag en de aarde straalde van zijn heerlijkheid.
Krachtig riep hij: 'Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad!
Zij werd een woonplaats voor demonen,
een schuilplaats voor allerlei onreine geesten
en voor alle soorten onrein en verfoeilijk gevogelte.

Toen tilde een sterke engel een steen als een grote molensteen op
en wierp hem in de zee met de woorden:
'Zo zal Babylon, de grote stad, weggeslingerd worden
en nooit meer teruggevonden worden ...
En de klank van harpspelers en zangers, van fluitspelers en trompetters
zal nooit meer in jou worden gehoord,
en geen enkele beoefenaar van een ambacht zal nog in jou gevonden worden.
En het geluid van de molen wordt in jou niet meer gehoord,
en het licht van de lamp zal in jou niet meer schijnen,
en de stem van bruidegom en bruid zal niemand meer in jou horen.
Want jouw kooplieden waren de vorsten der aarde
en alle volken werden door je toverkunsten verleid.


Daarna hoorde ik de machtige stem van een grote menigte in de hemel.
En zij riepen: 'Alleluja!
Het geluk en de eer en de macht zijn van onze God,
want zijn oordeel is betrouwbaar en rechtvaardig.
Hij sprak het oordeel over de grote hoer,
die met haar ontucht de aarde in het verderf stortte.
Hij heeft het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.'
Opnieuw riepen ze: 'Halleluja!
Haar rook stijgt op in de eeuwen der eeuwen.'

En de engel zei tegen me: 'Schrijf op:
Gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.'Stilstaan bij …

Babylon
De naam van deze stad, het centrum van het vroegere Babylonische Rijk, gelegen in het huidige Irak, is in de Bijbel gekoppeld aan: de Babylonische ballingschap en de verwoesting van de tempel.
Lees meer

Bruiloft van het Lam
Deze bruiloft verwijst naar het nieuwe Jeruzalem.


Bij de tekst

De val van Babylon

De woorden van de engel geven een inkijk in de grote economische gevolgen van de val van Babylonië.Spreken met beelden

Babylon
Johannes lijkt te schrijven over Babylon, maar schreef tegelijk over het Romeinse Rijk van zijn tijd.

Bruiloft van het Lam
In de Bijbel wordt de relatie van God met zijn volk vaak duidelijk gemaakt in het beeld van het huwelijk.