Loading...
 

BERSEBA

2 Berseba (bible Places)

BERSEBA

Foto: Bible places


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Berseba lag / ligt in het noorden van de Negev, ten zuiden van Israël, op de grens van de droge Negev-vlakten en de gecultiveerde noordelijke streken. De stad was een belangrijk knooppunt van karavaanwegen (noord-zuid route van Hebron naar Egypte, de oost-westroute van Edom naar Askelon)
De regio rond Berseba was het gebied van de stam Simeon.Betekenis van de naam

Berseba (Beër-Sjeba, Beër-Sjeva, Be'er Sheva, Beersheba) betekent in het Hebreeuws: 'zeven putten / bronnen'.
In het Arabisch wordt deze plaats Bir el-Saba genoemd: ‘Put / bron van de eed' omdat Abraham en Abimelech er een eed zwoeren. In ruil voor zeven lammeren beloofde koning Abimelech dat hij de waterput, die Abraham had gegraven, zou laten beschermen .Meer over Berseba

Bij Berseba vonden archeologen nederzettingen uit het vierde millennium voor Christus, tijdens de overgang van het stenen- naar het bronzen tijdperk. Het betroffen ovale holwoningen die in de rivierbedding waren uitgegraven. De verticale toegang was van boven en werd afgedekt wanneer de nomaden naar het noorden trokken.In de IJzertijd was Berseba een versterkte stad die samen met de steden Betel en Gilgal door de profeet Amos werden terechtgewezen omdat ze Jeruzalem als religieus centrum betwistten (Amos 5, 5).

Heel bijzonder aan de plattegrond van de oude stad is een rondweg binnen de verdedigingsmuren. De belangrijkste openbare gebouwen stonden in het centrum op een wat hoger niveau. Bij de stadspoort bevonden zich pakhuizen en een klein heiligdom.Actuele situatie

Het huidige Berseba is gebouwd op de vroegere Byzantijnse stad. Die stad met meer dan 100.000 inwoners, ligt op een achttal kilometer ten westen van de vroegere stad die nu Tel Beër Sjeva genoemd wordt. Deze Tel, een ruïnenheuvel, is bijna helemaal opgegraven.
Even buiten de hoofdpoort van die antieke stad bevinden zich een put en een tamarisk (symbool van overvloed), die herinneren aan de put die Abraham groef en de boom die hij plantte.


In de omgeving van Berseba leven nog veel Bedoeïenen. Elke donderdag is er aan de rand van de oude stad een Bedoeïenenmarkt, waar nomaden hun goederen te koop aanbieden.

Wetenswaardigheden

Berseba en Abraham

Toen Abraham in de omgeving van Berseba een waterput had gegraven, kreeg hij daarover ruzie met Abimelech, (koning van Gerar, een Filistijnse stad) de koning der Filistijnen. Ze overlegden met elkaar en sloten een zakelijk verbond. Daarbij gaf Abraham aan Abimelech zeven lammeren. Daarop plantte Abraham als gedenkteken een tamarisk en bad tot God.

In het stadswapen van Berseba is vandaag nog een tamariskboom te zien.Van Dan tot Berseba

Met de uitdrukking ‘van Dan tot Beër Sjeva’ die vaak voorkomt in de Bijbel, bedoelt men: de totale grootte van het land Israël.

Berseba in de Bijbel

Oude Testament

Genesis 21, 2-3.9-21
Hagar en Ismaël verdwaalden in de woestijn in de buurt van Berseba. Toen ze zonder water raakten, legde Hagar haar zoon in de schaduw van een struik en ging een eind verder zitten. Een engel kwam haar zeggen dat God haar zoon had zien lijden en hem zou redden. Hij zou in leven blijven en de vader worden van een machtig volk. Terwijl de engel sprak, zag Hagar een put in de buurt.
Lees meer


Genesis 21, 22-34
Toen Abraham in Berseba was, groef hij een waterput en sloot een verbond met Abimelech. Hierdoor kon hij aantonen dat hij de eigenaar van de put was.
Abraham plantte er een tamarisk en bad er tot God.


Genesis 26, 23-25
Toen Isaak in Berseba was, verscheen God hem in een droom. Wakker geworden, richtte hij op die plaats een altaar op en bad tot God.


Genesis 28, 10-22
Jakob, de tweede zoon van Isaak, vluchtte vanuit Berseba naar zijn oom Laban in Haran, nadat hij van Esau de zegen van de eerstgeborene had ontfutseld. Tussen Berseba en Haran droomde Jacob van een ladder die tot de hemel reikte. Toen hij wakker werd zei hij dat God op die plek was. Daarom noemde hij die plaats Betel.
Lees meer


1 Samuel 8, 1-10
De twee zonen van de profeet Samuel waren rechter in Berseba.
Lees meer


1 Koningen 19, 3
Toen koningin Izebel Elia wilde vermoorden, Vluchtte hij weg naar Berseba. Daar liet hij zijn dienaar achter. Zelf trok hij verder naar de Horeb.


Amos 5, 5; 8; 14
De profeet Amos veroordeelde de pelgrimstochten naar Berseba. In een belangrijk heiligdom van die stad zou vroeger een stierenbeeld vereerd geweest zijn.