Loading...
 

De profeet Maleachi

Wie was hij?

Leven

Over Maleachi (= 'mijn bode' / 'mijn engel') is niets bekend. Hij was een profeet die ongeveer 450 jaar voor Christus optrad, in dezelfde tijd als Ezra en Nehemia. Hij sprak de mensen toe die uit de ballingschap waren teruggekeerd. Dat deed hij hoogstwaarschijnlijk na het herstel van de tempel, omdat hij veel bedenkingen had bij de offerpraktijken.
Maleachi was één van de laatste profeten omdat de plaats van de profeten in de maatschappij toen werd ingenomen door de priesters.Naam

Het is niet zeker of de profeet Maleachi echt Maleachi heette. De naam 'Maleachi' betekent 'mijn bode' en zou dus ook een titel kunnen zijn.
Exegeten vermoeden dat de zin: "Zie, ik zend mijn bode voor u uit" ('mijn bode' is in het Hebreeuws 'Maleachi') latere schrijvers inspireerde om dit boek aan een zekere 'Maleachi' toe te schrijven.

Het boek Maleachi

Plaats in de Bijbel

Het boek Maleachi, het laatste boek van de profeten, is het laatste boek van het Oude Testament in de christelijke Bijbel.

Die christelijke Bijbel heeft een andere volgorde van boeken dan de Hebreeuwse Bijbel, die TeNaCH wordt genoemd. Een letterwoord dat gevormd wordt door:
Torah - de wet
Nebiim - de profeten
Chetubim - de geschriften
In die indeling staat de Wet vooraan, gevolgd door de profeten die opriepen om die Wet goed te beleven, gevolgd door geschriften die vertellen hoe men die Tora / Wet kan beleven.

In de christelijke Bijbel staat de Wet ook vooraan, maar de profeten staan achteraan, want veel van hen spraken woorden uit die men in Jezus gerealiseerd zag.Vorm en inhoud

Het boek Maleachi werd geschreven in de vorm van gesprekken tussen de luisteraars (joden die uit ballingschap teruggekeerd waren) en de profeet, die in naam van God spreekt.

Het belangrijkste onderwerp van het boek is het verbond dat God sloot met de priesters en met het volk. Maleachi verwijt de twijfel en de ontrouw aan dat verbond en roept op tot inkeer en een andere manier van leven.

Hij 'ziet' de dag waarop God terug zal komen om over zijn schepping te oordelen. Maar eerst komt de profeet Elia terug die die dag zal aankondigen.

De taal van Maleachi is eerder dreigend dan bemoedigend of troostend.

Maleachi en het Nieuwe Testament

Het boek Maleachi wordt vaak in het Nieuwe Testament aangehaald:

Matteüs 11, 10"Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen."
Matteüs 17, 11-12Hij antwoordde: "Elia komt en zal alles herstellen. Maar Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben hem niet herkend; ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden."
Marcus 1, 2Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: "Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, om uw weg te banen."
Marcus 9, 11-12En zij stelden Hem de vraag: "Waarom zeggen de Schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?" Hij zei hun: "Elia komt eerst en herstelt alles. Maar hoe kan over de Mensenzoon geschreven staan dat Hij veel lijden moet en miskend moet worden?"
Lucas 1, 17"Hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen, en ongehoorzamen tot de houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen."
Romeinen 9, 13''Er staat dan ook geschreven: 'Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau gehaat.'"


Maleachi in 'Bijbelin1000seconden'


Maleachi 1, 14b-2, 2b.8-10: Kritiek op de priesters

Maleachi 3, 1-4: Hij zal komen

Maleachi 3, 1-4. 23-24: Elia doet verzoenen

Maleachi 3, 13-20a: God blijft trouw

Maleachi 3, 19-20a: De dag van de Heer