Loading...
 

Dinsdag in de achtste week door een onpaar jaar

8 Chinh Le Duc IXeddfYn5cs Unsplash

Foto van Chinh le Duc in UnsplashRode draad in de lezingen
Offeren.


Wijsheid van Jezus Sirach 35, 1-12In het Oude Testament kenden de joden veel soorten offers: vredesoffers, spijsoffers, dankoffers, verzoeningsoffers, reukoffers. Maar volgens de profeten heeft God recht en rechtvaardigheid veel liever dan die offers.
Psalm 50Psalm 50 roept op om dankoffers te brengen, niet door dieren te offeren, maar door zelf dankbaar te zijn.
Marcus 10, 28-31Petrus zei aan Jezus: 'We hebben alles achtergelaten om Je te volgen. Wat krijgen we daarvoor terug, want wie een offer brengt in de tempel doet dat om vrede of verzoening te bekomen, om God te danken, te eren ...