Loading...
 

Ezechiël 34, 1-11

2 Herders

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Ezechiël 34, 1-11: De goede Herder

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God zei tegen mij:
‘Mensenkind,
spreek als een profeet tegen de herders van Israël en zeg:
“Zo spreekt God:
Wee de herders van Israël die zichzelf weiden.
Moeten de herders niet hun schapen weiden?
Jullie eten hun kaas, jullie kleden zich met de wol,
jullie slachten het vetgemeste dier,
maar jullie zorgen er niet voor.
Jullie geven het zwakke dier niets om aan te sterken,
het zieke dier genezen jullie niet,
het gewonde dier verbinden jullie niet,
het verdwaalde dier brengen jullie niet terug
en het verloren dier zoeken jullie niet.
Jullie behandelen de dieren hard en ruw.
Omdat ze geen herder hebben, raken ze verspreid.
Ze dienen als voedsel voor de wilde dieren of raken verdwaald.
Mijn schapen dwalen rond over alle bergen en hoge heuvels.
Over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid,
zonder dat er iemand naar ze vraagt of ze zoekt.
Daarom, herders, luister naar wat God zegt:
zowaar Ik leef – woorden van God:
omdat mijn schapen weggeroofd worden,
omdat ze door de wilde dieren verslonden worden
doordat ze geen herder hebben,
omdat mijn herders niet op zoek gaan naar mijn schapen,
maar alleen zichzelf weiden en niet mijn schapen,
daarom, herders, luister naar wat God zegt.
Zo spreekt God: Ik keer mij tegen de herders!
Ik zal mijn schapen van hen opeisen en hen als herder ontslaan.
De herders zullen niet langer zichzelf weiden.
Ik zal mijn schapen uit hun mond redden,
ze zullen hun niet langer als voedsel dienen.
Want, zo zegt God,
Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen.Stilstaan bij …

Herders
Beeld om te spreken over de leiders van het volk, de koningen van Israël.

Weiden
Met de kudde schapen optrekken naar plaatsen (weiden), waar ze kunnen grazen (gras of ander groen eten).

Bij de tekst

Ezechiël

Lees meer over de profeet Ezechiël, de schrijver van deze tekst.Spreken met beelden

HerdersLeiders van het volk
SchapenHet volk
WeidenVoor het volk zorgen
Wilde dierenVreemdelingen
Eten, kleden, slachtenUitbuiten
Relatie met het Nieuwe Testament

Na de aanklacht tegen de slechte herders die de koningen van Israël dikwijls waren, belooft God een goede herder, die zijn kudden zal weiden op wegen van gerechtigheid en liefde, en die voor de zwakste schapen een bijzondere aandacht heeft. Christenen zagen in Jezus deze goede herder.
Lees Johannes 10, 11-18.