Loading...
 

Ezel

Ezel


…page…

Algemeen

Waardering

Onze streken

Wie ‘ezel’ naar het hoofd geslingerd krijgt, weet dat hij als dom of koppig overkomt. Ezels worden niet positief gewaardeerd.Bijbelse tijd

Er was een hoge waardering voor de ezel. Ze bewezen op vele terreinen nuttige diensten: het waren rijdieren, lastdieren, trekdieren. Zodat het men niet vreemd opkijkt als men verneemt dat het mishandelen van een ezel, een misdrijf is.
Numeri 22, 28-32

Belang van de ezel

Goedkoop

Omdat een ezel maar een kwart nodig heeft van de gerst die een paard per dag eet, konden ook arme gezinnen een ezel hebben.

Allen de rijken en de Romeinen die Palestina bezetten, konden zich een paard veroorloven.Multifunctioneel

’Auto’

In de tijd van Jezus was een ezel net zo gewoon als een auto nu. Omdat Palestina bergachtig was, was het voor heel wat mensen, armen en rijken, een groot gemak dat ze op een ezel konden zitten. Zo moesten er niet de hele weg te voet afleggen. Een ezel was toen het vervoermiddel van eenvoudige mensen.

Bijvoorbeeld:
. De afbeeldingen van Jozef en Maria naar Betlehem en naar Egypte.
. Afbeelding van de parabel van de barmhartige Samaritaan’Vrachtwagen’

Maar ezels zijn sterk: ze kunnen heel wat lasten dragen.
Handelscaravanen gebruikten 3000-4000 jaar geleden vooral ezels als lastdieren. Ze droegen op hun rug voedsel- en watervoorraden, werktuigen en handelswaar.’Tractor’

Ezels werden ook gebruikt op het land om een ploeg te trekken of om het graan te dorsen.
Ze werden wel nooit gebruikt voor de jacht of voor de oorlog.

Bijbel

Symboliek

In de Bijbel is een ezel het beeld van nederigheid en kwetsbaarheid en verwijst het naar de Messias. Wie op een paard zit, troont boven op de mensen, maar wie op een ezel zit, steekt nauwelijks boven de mensen uit. (paard: beeld van macht en gezag)


Uitdrukkingen

‘Een bonkige ezel zijn’
= mager zijn, vel over been.

‘Begraven worden als een ezel’
Dode ezels werden niet begraven, maar buiten de stad gesleept waar ze aas waren voor de gieren.Waar in de Bijbel?

Oude’ Testament

Bileam - Numeri 22
De profeet Bileam werd gered door zijn ezelin, omdat die in tegenstelling tot de profeet wel de engel op zijn weg ziet. Omdat de ezel niet meer verder ging, sloeg Bileam haar drie keer. Ineens begint de ezelin uit woede te praten.Nieuwe Testament

Palmzondag
De vier evangelies schrijven over de blijde intrede van Jezus in Jeruzalem, waarbij Jezus op een jonge ezel zat.