Loading...
 

Flora en fauna

Flora Israël Mei 2012

Foto © Chantal Leterme - Israël (2012)

Flora

Immer groene planten die zich aanpassen aan de zomerdroogte. Vroeger was het land vruchtbaarder, maar door ontbossing (reden: dichte bevolking met nood aan brandhout en landbouwgrond / ernstige houtkap door de Romeinen om hun vloot te kunnen bouwen) zijn vele vruchtbare bodems weggeërodeerd.

Fauna

Reine en onreine dieren

De joden kennen een onderscheid tussen reine en onreine dieren. Onrein zijn de meeste huisdieren, alle gevleugelde insecten, de meeste wilde dieren en een groot deel van de tamme landdieren (bv. varken).
Reine dieren zijn de herkauwers, met volledig gespleten hoeven (die mocht men eten en offeren) en de vissen met vinnen (dus geen paling, garnalen...)Ezel

In Palestina was een ezel net zo gewoon als een auto nu is. Het land is bergachtig en het was dan ook voor heel wat mensen een groot comfort dat ze op een ezel konden zitten. Zo moesten ze niet de hele weg te voet afleggen. Ezels zijn ook krachtig: ze kunnen heel wat lasten dragen en ingezet worden op het land om een ploeg te trekken.
Alleen de rijken en de Romeinen die het land Palestina bezetten konden zich een paard veroorloven. Wie toen te paard reed, was een machtig man.Schaap

Schapen werden 's avonds bijeengedreven in een schaapstal: in open veld, bijvoorbeeld op de kruin van een berg of in een veilig dal. Het is een omheining van ruwe steenblokken op manshoogte, die een bescherming biedt tegen roofdieren en dieven. (een schaapskooi heeft dus geen dak!) De toegang tot de kooi wordt afgesloten door een bundel droge takken of wat stokken en balken. Het gebeurt wel eens dat de herders zelf in de doorgang gaan liggen en er de nacht doorbrengen.
De herders zijn dan zelf de levende doorgang. Deze doorgang maakt het ook mogelijk hun schapen te tellen.
Lees meer