Loading...
 

Handelingen 14, 1-7

Handelingen 14, 1-7: Paulus en Barnabas in Ikonium

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1744-1745)

Ook in Ikonium gingen Paulus en Barnabas op sabbat naar de Joodse synagoge. En door alles wat zij vertelden, gingen ook in die stad veel Joden en niet-Joden geloven. Maar er waren ook Joden die niet naar Paulus en Barnabas wilden luisteren. En zij zorgden ervoor dat de mensen die niet geloofden, een hekel kregen aan de mensen die wel geloofden.
Paulus en Barnabas bleven een tijd in Ikonium. Ze waren niet bang. Ze vertrouwden op de Heer en vertelden over zijn goedheid. De Heer zorgde ervoor dat ze wonderen konden doen. Zo liet hij zien dat hun boodschap waar was.
De inwoners van de stad raakten verdeeld in twee groepen. De ene groep steunde de Joden, en de andere groep steunde de apostelen. Toen maakte de eerste groep plannen om Paulus en Barnabas te mishandelen en te doden. Daar deden Joden en niet-Joden aan mee, samen met hun leiders. Maar Paulus en Barnabas hoorden wat zij van plan waren, en vluchtten weg. Ze gingen naar de steden Lystra en Derbe, en naar andere plaatsen in het gebied Lykaonië. Overal vertelden ze het goede nieuws over Jezus.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Net als op de andere plaatsen gingen Paulus en Barnabas in Ikonium
eerst naar de synagoge van de Joden.
Daar spraken ze zo enthousiast
dat heel veel Joden en Grieken in Jezus begonnen te geloven.
Maar de Joden die dat niet deden,
begonnen een sfeer van vijandigheid te creëren
tegen Paulus en Barnabas en al wie christen was geworden.

Paulus en Barnabas bleven een hele tijd in Ikonium.
Ze spraken zonder bang te zijn en vertrouwden op Jezus.
Die liet hen wonderen doen.
Zo kon iedereen zien dat zijn boodschap vol goedheid was.

Maar de inwoners van de stad raakten verdeeld:
sommigen kozen partij voor de Joden, anderen kozen voor de apostelen.

De heidenen en de Joden wilden samen met hun overheden
Paulus en Barnabas mishandelen en stenigen.
Zodra die dit merkten, vluchtten ze weg
naar de steden Lystra, Derbe en hun omgeving.
Ook daar predikten ze het Evangelie.


Stilstaan bij...

Ikonium (huidige stad Konya in Turkije)
Ikonium, de hoofdstad van Lykaonië (Klein-Azië), lag / ligt aan een knooppunt van wegen. Daar stichtte Paulus een gemeenschap van christenen.

Synagoge
(Grieks = bijeenkomst, vergadering)
In een synagoge komen joden bijeen om te bidden (God loven en danken) en de Bijbel (het woord van God) te bestuderen. Synagogen ontstonden tijdens de Babylonische ballingschap, toen de joden niet meer naar de tempel in Jeruzalem konden gaan. Ze zijn niet alleen religieus, maar ook sociaal gezien een belangrijke plaats.

Stenigen
Dit was een typisch joodse manier van veroordeling. De veroordeelde werd eerst van een drie tot vier meter hoge muur of rots geworpen. Beneden wierp de eerste getuige een zware steen op zijn hart, daarna gooiden de andere getuigen en de aanklager.

Lystra en Derbe
Beide steden (Lystra en Derbe) lagen ten zuidoosten van Ikonium.

Bij de tekst

Telkens opnieuw

Deze tekst komt voor als de samenvatting van wat Paulus overkomt in de meeste steden / plaatsen die hij aandoet:
. Hij gaat naar de synagoge
. Velen beluisteren hem aandachtig en zijn enthousiast
. Maar ‘de Joden’ creëren een vijandige sfeer
. Sommigen willen hem stenigen / soms wordt hij gestenigd
. Paulus vlucht naar een andere stad of plaats
. Daar verkondigt hij verder de Blijde Boodschap