Loading...
 

Handelingen 13, 44-52

2  Wegjagen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Handelingen 13, 44-52: Paulus en Barnabas worden weggejaagd

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)

Op de volgende sabbat kwam bijna iedereen uit de stad luisteren naar het goede nieuws over Jezus. Toen de Joden al die mensen zagen, werden ze jaloers. Ze begonnen slechte dingen te vertellen over Paulus en over alles wat hij zei.
Maar Paulus en Barnabas waren niet bang. Ze zeiden tegen de Joden: ‘We moesten het goede nieuws over Jezus eerst aan jullie vertellen. Maar jullie willen het niet horen. Jullie willen het eeuwige leven niet krijgen. Daarom vertellen we het goede nieuws nu aan mensen van andere volken. Want in de heilige boeken zegt God tegen ons: «Ik heb jullie uitgekozen om een redder te zijn voor alle volken. Jullie moeten overal op aarde redding brengen.»’
Toen de niet-Joden dat hoorden, werden ze blij. En ze dankten God voor het goede nieuws. Alle mensen die God voor het eeuwige leven bestemd had, gingen geloven.

Het goede nieuws over Jezus werd overal in de omgeving bekend. Maar de Joden in Antiochië bleven slechte dingen vertellen over Paulus en Barnabas. Ze gingen zelfs naar de leiders van de stad en naar de rijke vrouwen die God vereerden. Toen mochten Paulus en Barnabas niet langer in de stad blijven. Zo zorgden de Joden ervoor dat Paulus en Barnabas uit het gebied weggejaagd werden.
Paulus en Barnabas veegden het stof van de stad van hun voeten. Zo lieten ze zien dat de mensen daar een verkeerde keus gemaakt hadden. Toen gingen ze naar de stad Ikonium.
De nieuwe gelovigen in Antiochië waren blij. De heilige Geest was steeds in hen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen
om naar het woord van God te luisteren.
Bij het zien van al die mensen werden de Joden zeer jaloers
en reageerden ze op de uiteenzetting van Paulus met beschimpingen.
Toen verklaarden Paulus en Barnabas onomwonden:
‘Het woord van God moest je wel het eerst horen,
maar omdat je het afwijst
en je het eeuwig leven niet waardig vindt,
richten we ons van nu af aan tot de heidenen.
Want zo luidt onze opdracht van de Heer:
Ik heb je geplaatst als een licht voor alle volken,
zodat je redding zou brengen tot aan het uiteinde van de aarde.’
Toen de heidenen dit hoorden, waren ze blij
en verheerlijkten ze het woord van God,
en al wie tot het eeuwig leven was voorbestemd
aanvaardde het geloof.
Het woord van de Heer verspreidde zich over de hele streek,
maar de Joden hitsten
de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen op
en ook de belangrijkste burgers van de stad.
Die organiseerden een vervolging van Paulus en Barnabas
en verjoegen hen uit hun gebied.
Maar die schudden het stof van hun voeten,
een teken dat ze met hen gebroken hadden
en gingen naar Ikonium.
De leerlingen in de stad waren vol van vreugde
en van de Heilige Geest.Stilstaan bij …

Licht
Het verkondigen van de Blijde Boodschap aan mensen die geen jood zijn werd gezien als de vervulling van Jesaja 49, 6, waar gezegd wordt dat de redding van God uiteindelijk voor alle volken bestemd is.

Het stof van je voeten schudden
Deze joodse uitdrukking vindt zijn oorsprong in het feit dat men bij het verlaten van een niet-joods land het stof van zijn voeten moest vegen om het land Israël niet te verontreinigen.
Lucas gebruikte deze uitdrukking om duidelijk te maken dat men het contact met iemand verbreekt. (zie ook: Lucas 9, 5 en Lucas 10, 10-11)

Ikonium
Ikonium (het huidige Konya), ligt in de vruchtbare Anatolische hoogvlakte in het zuidwestelijk deel van Midden-Turkije. Het is een van de oudste steden van Klein-Azië, met een geschiedenis die terug gaat tot 3000 voor Christus. De stad ontstond bij een knooppunt van oude handelswegen.


Bij de tekst

Parallel

JezusPaulus
BijbelLucas 4 Handelingen 13
SynagogeNazaretAntiochië (Pisidië)
Uitnodiging om te spreken Uitnodiging van de oversten van de synagoge om te spreken
Inhoudprogrammaverklaring van JezusPaulus brengt de Blijde Boodschap
Reactie WeerstandAfwijzing en vervolging