Loading...
 

Heilige Familie A - tweede lezing

Kolossenzen 3, 12-21: Anders leven

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Omdat jullie Gods heilige en geliefde uitverkorenen zijn,
moeten jullie zich kleden met teder medeleven, goedheid,
bescheidenheid, zachtheid en geduld.
Accepteer elkaar en vergeef elkaar,
als de een de ander iets te verwijten heeft.
Zoals de Heer jullie vergeven heeft,
zo moeten ook jullie elkaar vergeven.
Voeg bij dit alles de liefde als de band van de volmaaktheid.
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart,
daartoe zijn jullie immers geroepen als leden van één lichaam.
Wees dankbaar.
Laat het woord van Christus in volle rijkdom in jullie wonen.
Leer en vermaan elkaar in alle wijsheid.
Zing voor God met heel je hart
psalmen, hymnen en liederen, die ingegeven zijn door de Geest.
Doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus
Dank God de Vader door Hem.

Vrouwen, accepteer het gezag van je man,
zoals het christenen betaamt.
Mannen, houd van uw vrouw en wees goed voor haar.
Kinderen, gehoorzaam jullie ouders in alles,
want dat heeft God graag.
Vaders, wees niet te streng voor jullie kinderen,
zodat zij de moed niet verliezen.Stilstaan bij …

Omdat
Omdat mensen Gods geliefde uitverkorenen zijn, hebben ze een opdracht te vervullen: hun leven laten kleuren door de heiligheid van God.

Band
Zoals een band of gordel de oosterse kleding afsloot, zo moet de liefde (tot God en de medemens) het leven als christen voltooien.

Bij de tekst

Actueel?

Deze tekst werd tweeduizend jaar geleden geschreven. Intussen ziet de verhouding tussen man en vrouw, ouders en kinderen er anders uit.
Toch was deze tekst uit de brief aan de christenen van Kolosse nieuw in zijn tijd: Paulus (of een latere schrijver die de naam Paulus gebruikt) dringt aan op wederzijdse vergeving en op wederzijds respect, nog steeds belangrijke waarden in relaties tussen mensen.

Suggestie

Jongeren

BELEVEN

Vrede en dankbaarheid

(Naar: Adventskalender 2020, 8 december, uit. NBG/NVG)

Vrede en dankbaarheid horen bij elkaar. Dankbaarheid helpt je om te kijken naar wat God je gegeven heeft. Zo kijk je minder naar de dingen die je niet hebt. Maar het helpt je ook om dankbaar te zijn voor mensen om je heen. Het helpt je om van hen te houden en om het goede in hen te zien. Ze ervaar je niet alleen vrede in jezelf, maar ook met de mensen om je heen.

Schrijf de volgende week elke dag iets op waar je dankbaar voor bent.