Loading...
 

Johannes 21, 15-19

2 Gesprek

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 21, 15-19: Jezus en Petrus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1715-1716)

Na het eten begon Jezus tegen Simon Petrus te spreken. Hij zei: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij, meer dan de andere leerlingen?’ Petrus antwoordde: ‘Ja Heer, u weet dat ik van u houd.’ Toen zei Jezus: ‘Zorg dan goed voor mijn volk, zoals een herder voor zijn kudde zorgt.’
Voor de tweede keer vroeg Jezus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?’ Petrus antwoordde: ‘Ja Heer, u weet dat ik van u houd.’ Toen zei Jezus: ‘Pas dan goed op mijn volk, zoals een herder op zijn schapen past.’
1n voor de derde keer vroeg Jezus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?’ Petrus werd verdrietig, omdat Jezus het voor de derde keer vroeg. Hij zei: ‘Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd!’ Toen zei Jezus: ‘Zorg dan goed voor mijn volk, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.’
Jezus zei verder: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Toen je jong was, kon je zelf beslissen waar je naartoe ging. Je ging overal heen waar je wilde. Maar als je straks oud bent, zal dat anders zijn. Dan zul je je handen uitsteken en anderen zullen ze vastbinden. Ze zullen je als gevangene meenemen, naar een plaats waar je niet heen wilt.’ Daarmee bedoelde Jezus dat Petrus om zijn geloof gedood zou worden, tot eer van God.
Toen zei Jezus tegen Petrus: ‘Volg mij.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Na het ontbijt vroeg Jezus aan Simon Petrus:
‘Simon, zoon van Johannes,
hou je meer van Mij dan die anderen hier?’
Hij antwoordde: ‘Ja Heer, Je weet, dat ik Je graag heb.’
Jezus zei: ‘Zorg voor mijn lammetjes.’
Nog een tweede keer vroeg Jezus:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me graag?’,
En Simon antwoordde: ‘Ja Heer, Je weet dat ik Je graag heb.’
Jezus zei: ‘Zorg voor mijn schapen.’
Voor de derde keer vroeg Jezus:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me graag?’
Petrus werd bedroefd,
want Jezus vroeg hem voor de derde keer: ‘Heb je Me graag?’
Hij zei: ‘Heer, Jij weet alles: Je weet dat ik Je graag heb.’
Toen zei Jezus: ‘Zorg voor mijn schapen.
Echt waar, echt waar, Ik zeg je:
toen je jong was, deed je zelf je gordel om
en je ging waarheen je ook maar wilde.
Maar wanneer je oud bent, zul je je handen uitstrekken,
een ander zal je je gordel omdoen
en je brengen waar je niet naartoe wilt.’
Hiermee zinspeelde Hij op de dood
waardoor Petrus God zou eren.
Na deze woorden zei Jezus: ‘Volg Me.’Stilstaan bij …

Petrus
(Grieks = steen; Frans: pierre)
Deze naam gaf Jezus aan Simon, zijn eerste leerling, een visser uit Betsaïda. Jezus vond hem duidelijk een ‘kei’ van een man. Matteüs, Marcus en Lucas vertellen dat hij die naam kreeg, toen hij in Jezus de Messias erkende.

Je handen uitstrekken
Deze houding kan verklaard worden als een normale houding wanneer men zich door een ander laat helpen om zich te kleden. Maar onder invloed van de ‘Handelingen van Petrus’, een apocrief geschrift, waarin Petrus aan zijn beulen vraagt om ondersteboven gekruisigd te worden, kan men deze woorden ook lezen als een voorspelling van de kruisiging van Petrus.

Bij de tekst

Voor de schapen zorgen

Volgens Jezus is een echte herder voor zijn volgelingen iemand die van die mensen houdt.
‘Herders’ in de Kerk zijn dus geen ambtenaren, geen politici, geen …

Bijbel en kunst

RAFAËL

De opdracht van Christus aan Petrus (1515-1516)

Rafael Karton Opdracht Petrus Grt

Plakkaatverf op papier op linnen (340 × 530 cm)
Victoria and Albert Museum, Londen


In 1515 gaf paus Leo X aan de kunstschilder Rafaël (1483 – 1520) de opdracht om het ontwerp te maken voor een reeks van zeven wandtapijten die in de Sixtijnse Kapel in Rome opgehangen zouden worden. Daarvoor maakte Rafaël zeven kartons. Dit waren ontwerpen voor een wandkleed op ware grootte op doek of op papier dat de wevers konden plaatsen achter het weefgetouw, zodat ze precies konden zien wat ze moesten weven. Het eindresultaat was een wandtapijt dat de afbeelding op het karton in spiegel afbeeldde.
De wandtapijten werden op basis van die kartons gemaakt in het atelier van de Brusselse wever Pieter van Aelst. Ze hangen nu in de Vaticaanse musea en bij zeer speciale gelegenheden in de Sixtijnse Kapel.

Merk op dit karton:
. dat Jezus met zijn rechterhand wijst naar de schapen, waarmee hij Petrus zijn verantwoordelijkheid laat zien.
. dat er elf apostelen zijn, zodat men dit gebeuren kan situeren na de dood van Judas en voor de keuze van de apostel die hem zal vervangen.
. dat dit gebeuren plaatst vind aan de oever van een meer.