Loading...
 

Johannes 21, 15-19

2 Gesprek

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 21, 15-19: Jezus en Petrus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1715-1716)

Na het eten begon Jezus tegen Simon Petrus te spreken. Hij zei: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij, meer dan de andere leerlingen?’ Petrus antwoordde: ‘Ja Heer, u weet dat ik van u houd.’ Toen zei Jezus: ‘Zorg dan goed voor mijn volk, zoals een herder voor zijn kudde zorgt.’
Voor de tweede keer vroeg Jezus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?’ Petrus antwoordde: ‘Ja Heer, u weet dat ik van u houd.’ Toen zei Jezus: ‘Pas dan goed op mijn volk, zoals een herder op zijn schapen past.’
1n voor de derde keer vroeg Jezus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?’ Petrus werd verdrietig, omdat Jezus het voor de derde keer vroeg. Hij zei: ‘Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd!’ Toen zei Jezus: ‘Zorg dan goed voor mijn volk, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.’
Jezus zei verder: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Toen je jong was, kon je zelf beslissen waar je naartoe ging. Je ging overal heen waar je wilde. Maar als je straks oud bent, zal dat anders zijn. Dan zul je je handen uitsteken en anderen zullen ze vastbinden. Ze zullen je als gevangene meenemen, naar een plaats waar je niet heen wilt.’ Daarmee bedoelde Jezus dat Petrus om zijn geloof gedood zou worden, tot eer van God.
Toen zei Jezus tegen Petrus: ‘Volg mij.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Na het ontbijt vroeg Jezus aan Simon Petrus:
‘Simon, zoon van Johannes,
hou je meer van Mij dan die anderen hier?’
Hij antwoordde: ‘Ja Heer, Je weet, dat ik Je graag heb.’
Jezus zei: ‘Zorg voor mijn lammetjes.’
Nog een tweede keer vroeg Hij:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me graag?’,
En Simon antwoordde: ‘Ja Heer, Je weet dat ik Je graag heb.’
Jezus zei: ‘Zorg voor mijn schapen.’
Voor de derde keer vroeg Hij:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me graag?’
Petrus werd bedroefd, wantt Jezus vroeg hem voor de derde keer:
‘Heb je Me graag?’
Hij zei: ‘Heer, Jij weet alles: Je weet dat ik Je graag heb.’
Daarna zei Jezus: ‘Zorg voor mijn schapen.
Echt waar, echt waar, Ik zeg je:
toen je jong was, deed je zelf je gordel om
en je ging waarheen je ook maar wilde.
Maar wanneer je oud bent, zul je je handen uitstrekken,
een ander zal je je gordel omdoen
en je brengen waar je niet naartoe wilt.’
Hiermee zinspeelde Hij op de dood waardoor hij God zou eren.
Na deze woorden zei Hij: ‘Volg Me.’Stilstaan bij …

Petrus
(Grieks = steen; Frans: pierre)
Deze naam gaf Jezus aan Simon, zijn eerste leerling, een visser uit Betsaïda. Jezus vond hem duidelijk een ‘kei’ van een man. Matteüs, Marcus en Lucas vertellen dat hij die naam kreeg, toen hij in Jezus de Messias erkende.
Petrus was de belangrijkste in de groep van de apostelen.
Rond het jaar 67 stierf hij de marteldood onder keizer Nero.
In de derde eeuw noemde men hem de eerste paus.

Bij de tekst

Voor de schapen zorgen

Volgens Jezus is een echte herder voor zijn volgelingen iemand die van die mensen houdt.
‘Herders’ in de Kerk zijn dus geen ambtenaren, geen politici, geen …