Loading...
 

Johannes 5, 31-47

Thy Word Is A Lamp

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 5, 31-47: Betrouwbare getuigenissen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1682-1683)

Jezus zei: ‘Ik zeg dat de Vader mij gestuurd heeft. Als ik dat alleen zelf zou zeggen, zou het nog geen bewijs zijn. Maar er is nog iemand anders die dat over mij zegt. En ik weet dat hij de waarheid spreekt.
Een tijd geleden stuurden jullie een paar mensen naar Johannes de Doper. Johannes heeft hun over mij verteld, en wat hij vertelde, is waar. Voor mijzelf is dat geen belangrijk bewijs. Maar ik noem het, omdat ik hoop dat jullie het geloven. Want dan zullen jullie gered worden. Johannes sprak helder en duidelijk over de redder die komen zou. En een hele tijd luisterden jullie graag naar zijn woorden.
Maar ik heb een bewijs dat belangrijker is dan de woorden van Johannes: mijn werk op aarde. Want de Vader heeft mij gestuurd om dat werk te doen en helemaal af te maken. Mijn werk laat zien dat de Vader mij gestuurd heeft.
En de Vader zelf heeft gezegd wie ik ben. Maar jullie hebben zijn stem nog nooit gehoord, en jullie hebben hem nog nooit gezien. En jullie dragen zijn woorden niet in je hart. Anders zouden jullie wel in mij geloven, want ik ben door hem gestuurd.
Jullie lezen veel in de heilige boeken, om het eeuwige leven te vinden. Maar de heilige boeken vertellen juist over mij! Toch willen jullie niet bij mij komen om het eeuwige leven te krijgen.

Dat jullie mij niet eren, vind ik niet erg. Maar het is wel erg dat jullie geen liefde voor God hebben. Want ik ben gekomen namens mijn Vader, maar jullie willen niet naar mij luisteren. Jullie luisteren alleen naar mensen die hun eigen boodschap vertellen.
Het gaat jullie niet om de eer van God. Jullie vinden alleen de eer van mensen belangrijk. Hoe kunnen jullie dan ooit echt gaan geloven?
Denk niet dat ik jullie zal aanklagen bij de Vader. Dat zal Mozes doen. En jullie dachten juist dat die jullie zou redden! Als jullie Mozes zouden geloven, dan zouden jullie ook mij geloven. Want Mozes heeft over mij geschreven. Maar als jullie niet geloven wat Mozes geschreven heeft, dan geloven jullie ook niet wat ik zeg!’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei:
“Over Mezelf getuigen, dat is waardeloos.
Er is een Ander die over Me getuigt,
en Ik weet dat wat hij over Me zegt, betrouwbaar is.
Jullie stuurden mensen naar Johannes
en die legde een betrouwbaar getuigenis af.
Niet dat Ik dat nodig heb, maar Ik zeg dit om jullie te redden.
Hij was de lamp, die aangestoken was om te verlichten.
Jullie hebben zich een korte tijd in zijn licht verheugd.
Maar mijn getuigenis is belangrijker dan dat van Johannes,
want het zijn juist de werken
die de Vader Me gaf om te doen en die Ik ook doe,
die getuigen dat Ik door de Vader gezonden ben.

De Vader zelf die Me zond, heeft over Me getuigd.
Jullie hebben Hem nooit gehoord noch gezien,
en zijn woord namen jullie niet blijvend in je op,
want Degene die Hij zond, geloven jullie niet.

Jullie bestuderen de Schriften
en denken zo het eeuwig leven te vinden,
maar juist die Schriften getuigen over Mij.
En toch komen jullie niet naar Mij om het leven te krijgen.
Niet dat de mensen Me moeten eren,
maar Ik weet dat jullie in je hart niet van God houden.

Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader
en toch aanvaarden jullie Me niet.
Terwijl jullie een ander die in zijn eigen naam komt,
wel zouden aanvaarden.
Maar kunnen jullie ooit geloven
als jullie eer trachten te krijgen van elkaar,
terwijl jullie de eer die van de enige God komt, niet zoeken?

Denk niet, dat Ik jullie bij de Vader zal aanklagen.
Er is al iemand die dat doet:
Mozes, op wie jullie je hoop hebben gevestigd.
Want als jullie Mozes zouden geloven, zouden jullie ook Mij geloven,
want hij schreef over Mij.
Als jullie niet geloven wat hij schreef,
hoe kunnen jullie dan geloven wat Ik zeg?”Stilstaan bij …

Ander
Hier zou de Vader mee bedoeld zijn.
Terwijl sommigen denken dat het om Johannes zou gaan.

Johannes
(= God is genadig)
Zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet. Hij predikte en doopte in de streek van de Jordaan.
In het evangelie van Johannes wordt Johannes de Doper altijd 'Johannes' genoemd, terwijl Matteüs, Marcus en Lucas (synoptici) het steeds hebben over 'Johannes de Doper'.

Vader
Typische manier waarmee Jezus over God spreekt.

Bij de tekst

Verdediging

Jezus verdedigt zich tegen mensen die zijn getuigenis betwijfelen:
- Heeft Hij wel die unieke band met God?
- Is Hij wel door God gezonden om ons naar het ware leven te brengen?

In zijn verdediging beroept Jezus zich op Mozes die over Hem schreef, op de Bijbel waarin teksten te vinden zijn die over Hem getuigen, op Johannes de Doper en op God die Hem gezonden heeft.

Suggestie

Jongeren

ONDERZOEKEN

Getuigen over Jezus

Zoek in de tekst wie Jezus oproept om positief over Hem te getuigen.
- Wat weet je over die getuigen?
(Mozes, Johannes de Doper , God)